Търси

Vatican News
Църквата на "Отче Наш" в Йерусалим Църквата на "Отче Наш" в Йерусалим 

Италия: новата версия на „Отче Наш“ в употреба от 29 ноември

Архиепископът на Киети- Васто монсиньор Бруно Форте оповести датите за публикацията на новия литургийник с новата версия на молитвата „Отче Наш“ и пояснява причините, подтикнали италианските епископи да променят думите „не ни въвеждай в изкушение“.

Светла Чалъкова – Ватикана

Два месеца и половина за нейното официално одобрение и десет месец за въвеждането ѝ в литургията: това са сроковете в Италия за новата италианска версия на най-познатата и най-рецитираната от всички християни по света молитва „Отче Наш“. Молитва, която Италианската епископска конференция реши да промени - в прошението, където вярващите досега искаха от Бог „да не ни въвежда в изкушение“ - с по-правилното „не ни изоставяй на изкушението“, което надделя над другите две хипотези: „не ни оставяй в изкушение“ и „не ни изоставяй в изкушението“.

„Литургийникът с новата версия на молитвата „Отче Наш“ ще излезе веднага след Възкресение Христово, което тази година е на 12 април, докато литургичната употреба на променената молитва ще бъде въведена от 29 ноември, първа Адвентна неделя“, това посочи монсиньор Бруно Форте, епископ на Киети-Васто, по време на Международния форум по Богословие, който се провежда в Папския Латерански университет.

Решението на италианските епископи – посочва монсиньор Форте – е подтикнато от „по-голяма вярност към намеренията, изразени в молитвата от Исус и към оригиналният текст на гръцки език. В действителност гръцкият текст използва глагол, който буквално означава „да ни доведе, да ни води“. Латинската дума „inducere“ (въвеждам) е почти подобна на гръцката, но на италиански „въвеждам“ означава „подтиквам“ т.е. да направя така, че това да се случи. Затова изглежда странно, да се каже на Бог „не ни тласкай да изпаднем в изкушение“. Поради тази причина превода „не ни въвеждай в…“ не бе верен“.

Въпросът с превода на прошението „не ни въвеждай в изкушение“ бе обсъден от различни епископати по света. „Например – посочва монсиньор Форте – във Франция, след много дебати, се премина от един превод, който бе „не ни подлагай на изкушението“, към настоящата формула, която е „не ни оставяй да влезнем в изкушение“. С една дума, идеята, която трябва да се изрази е следната: нашия Бог, който добър и щедър в любовта, прави така ние да не изпаднем в изкушение“.

По време на дебатите, много богослови и пастири отбелязаха, че старата версия „не ни въвеждай в изкушение“ се позовава на изпитанията, които Бог ни изпраща в живота. „Терминът „изкушение“, който срещаме в молитвата „Отче Наш“ е същия използван от евангелист Лука, когато разказва за изкушенията на Исус в пустинята. Ето защо, не става въпрос за някакво изпитание в живота, а за истински изкушения, нещо или някой, който ни подтиква да вършим зло или иска да ни отдели от общението с Бог. Затова изразът „изкушение“ е правилен и отговарящият му глагол, трябва да ни помогне да разберем, че нашия Бог е Бог, който ни се притичва на помощ, който ни помага да не изпаднем в изкушение, Бог, който не ни залага капани“.

Ето защо според епископът въвеждането на новата версия „не би трябвало да породи големи проблеми. Но е необходимо – изтъква той – да помогнем на хората да разберат, че тази промяна не е самоцелна, а да се променим, за да се молим още по-съзнателно и близо до онези, които бяха намеренията на Исус“.

01 Февруари 2020, 08:55