Търси

Vatican News
неделното евангелие неделното евангелие 

Коментар на Евангелието за 16 февруари от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за VІ обикновена неделя през годината, в което Исус казва на учениците: „ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царрството небесно“. (Мт. 5, 20).

Скъпи братя и сестри,

За евреите законът е бил изключително важен. По този начин се е изразявала Божията воля, а изпълнявайки вярно всички слова в Светото писание, вярващият е богоугоден и благословен. Използвах точно думата „слова”, понеже Исус е Словото на Отца и изпълнението на закона. Спазването на закона често е било само ритуализъм и не е приближавало вярващия до Бог. Затова фарисеите, които изключително точно са спазвали закона, всъщност не са могли да разпознаят Месията и са се превърнали дори в негови врагове. 

евангелието за 6 обикновена неделя

Християнинът е този, който следва Исус, а не някакви практики и философии. Християнинът е възхитен от личността на Исус, затова иска да промени живота си и да Го следва. Ако наистина обичаш Бог и ближния, това означава, че си изпълнил всички заповеди. Но вярата не може да е само едно чувство. Да следваш Исус, означава да ходиш, да се движиш, трябва да минеш оттам, откъдето минава твоят Учител. Затова Исус изисква от нас да живеем по конкретен начин нашата вяра. Не трябва да казваме на никого, че сме християни, това трябва да се вижда от живота ни и от конкретните решения, които взимаме ежедневно. Амин.  

 

15 Февруари 2020, 18:00