Търси

Vatican News
Междурелигиозен диалог Междурелигиозен диалог 

Женева: среща за укрепване на междурелигиозния диалог

Продължаване на общия и икуменически ангажимент в служба на междурелигиозния диалог в света: този бе акцента в разговорите по време на годишната среща между представителите на Световния съвет на Църквите (ССЦ) и Папския съвет за междурелигиозния диалог (ПСМД), която се проведе на 6 и 7 февруари в Икуменическия център на Женева.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

Във финалното комюнике от работните сесии, разпространено от ССЦ, се посочва, че двата организма са очертали равносметката за предприетите икуменически дейности през 2019 и са обсъдели бъдещите програми за действие.

Документ за междурелигиозната солидарност

Един от основните моменти на срещата – изтъква нотата – бе детайлната работа по съвместния документ със заглавие „Да служим заедно на наранения свят: към междурелигиозната солидарност“, който е продължение на сътрудничеството между двата организма, започнато през 1977. Многобройни са междурелигиозните публикации, разпространени до сега, като: Междурелигиозният брак (1994-1997), Междурелигиозната молитва (1997-1998), Африканската религиозност (2000-2004), Християнското свидетелство в мултирелигиозния свят (2006-2011), Възпитанието в мира (2017-2019). Този последният бе публикуван официално на 21 май 2019 в Женева.

Взаимно сътрудничество между ССЦ и ПСМД

Освен срещата, се проведоха други две важни събития: кръгла маса с участието на лидери от различни религии, заедно с дипломати, междурелигиозни дейци и активисти за мира, които задълбочиха темата „Да се преосмисли междурелигиозният ангажимент в наранения свят“. Второто събитие бе посветено на лансирането на новото издание на „Current Dialogue“, списание на ССЦ за междурелигиозните отношения, отправено не само към експертите от сектора, но също към академичните институции и учените на религиите. Накрая бе подчертано взаимното сътрудничество между ССЦ и ПСМД.

13 Февруари 2020, 13:22