Търси

Vatican News
2020.02.21 Eucaristia Bg 2020.02.21 Eucaristia Bg 

Евхаристията, като обединителен център за всички християни

Ново за България систематично, аналитично, сравнително, екзегетическо, историческо, патрологично и догматико-каноническо литургично изследване на Евхаристията. Така може да се определи Монографията „Евхаристията – mysterium fidei – mysterium vitae (литургично изследване на тайнството Евхаристия)” с автор доц. д-р дякон Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски), изследовател и преподавател в областта на литургичното и евхаристийно богословие.

Монографията е публикувана от Университетско издателство и е посветена на неговите предци – учители и преподаватели в България и Италия, и като плод на изследвания и преподавателския му опит в областта на литургичното, евхаристийно и сакраментално богословие през последните повече от 20 години. Богословската редакция в книгата е на гл. ас. д-р Димитър Димитров, редакцията на гръцките и латински термини е направена с помощта на гл. ас. д-р Росен Русев, а на еврейските термини – доц. д-р Ивайло Найденов.

В своята практика като изследовател и преподавател в областта на литургичното и евхаристийно богословие дякон Иван многократно се е сблъсквал с проблемите на изследването и усвояването на всички литургични сведения, които съществуват в реално-мистичния свят на богослужението, а в служенито му като мисионер сред православните и католическите общности в Италия е търсил начин, в името на обективото изследване, да направи своите научно-изследователски анализи, съобразявайки се както с традицията на Църквата, поместните богослужебни практики, така и с предизвикателствата на съвременната наука.

В монографията се обръща внимание на основни за литургичното богословие проблеми, разгледани през призмата на световните научни изследвания по въпросите на Евхаристията, тайнствата и обредите, в съответствие с българските изследвания в тази област и научно-изследавателското наследство на учени и преподаватели, оставили своя принос в литургичното богословие в България и извън нейните предели. Друг мотив за това изследване е отражението на вероизповедта на Църквата в литургичните текстове, молитви и последования – тяхната неразделна връзка и свидетелство за вярата в Светата Троица, Богочовека Господ Иисус Христос, Пресвета Богородица, ангелското войнство и света на светиите.

В книгата се правят анализи на проблемите свързани с Евхаристията в контекста на интерконфесионалния диалог в трудни за човечеството моменти – по време и след Първата и Втората Световна война и Студената война, в които основно средство за надежда и живот е животът в Христовата Евхаристия, като обединителен център за всички християни. Това се доказва от основната цел на изследването – разкриването на многото, появили се във времето, научни проблеми по отношение на традицията, идентификацията и интерпретацията на Евхаристията и нейното nucleus eucharitica – евхаристийно ядро – epiclesis – епиклезиса (ἐπίκλησις – призоваване на Светия Дух), сравнявайки българската литургична традиция със световната литургична традиция.

В изследването се правят уникални за богословската наука изяснения на основните мотиви, тези, хипотези и становища, термини, библейски текстове и литургични анализи, исторически факти и събития, личности и учения, свързани с по-ясното разбиране на литургичните феномени: Литургията; Евхаристията; Анафората (евхаристийния канон) с различните части (с акцент върху епиклезиса) и проблема за претворяването и освещаването; култа – богослужебните последования, символа, тайнството, жертвата, и други, с акцент върху българските литургически изследвания, преплитащи идейните принципи на литургичното и евхаристийното богословие като фундамент науката Литургика. В монографията за първи път в българската богословска наука се дават научните характеристики и основните параметри на едно литургично изследване, методологията, приложима в подобен вид изследвания, както и научно-изследователските принципи за постигане на обективни резултати.

Важно място в монографията се отделя на правилното изследване и интерпретиране на изворите, свързани със светата Евхаристия: разглеждане на преки и косвени изворови текстове, свързани общо със световната литургическа наука, отнасящи се до балканската и по-специално българската богослужебна практика, както и проучване на връзките между традиция, идентификация и интерпретация в процеса на формиране на обективен научен и духовно-пастирски характер на изследванията. Стремежът е обективна адаптация на направените изследвания от наследството на Църквата, за по-доброто тяхно разбиране в настоящето и живота на вярващите.

Дякон Иван споделя: „Надявам се това мое изследване „Евхаристията – mysterium fidei – mysterium vitae” да подпомогне осъзнаването на Тайнството на тайнствата – Евхаристията като mysterium fidei – тайнство на вярата и mysterium vitae – тайнство на живота. То е скромен принос в българската литургична наука, който синовно посвещавам на всички мои предци, преподаватели и изследователи по Литургика в България и в Италия, като свидетелствам с думите на св. Ириней Лионски, че „нашето учение е съгласно с Евхаристията и Евхаристията, на свой ред, потвърждава нашето учение” (PG, 7, 1028).

Дякон Иван на срещата между папата и патриарх Неофит
Дякон Иван на срещата между папата и патриарх Неофит

Доц. д-р дякон Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски) е възпитаник на Папския институт за Изтока при Университета Грегориана в Рим, ученик на едни от най-големите литургисти на 20-ти век – проф. Р. Тафт и проф. М. Аранц, преводач на св. Папа Йоан Павел Втори и Папа Франциск по време на посещението им в България, и референт на Апостолическата нунциатура за отношенията с Българската православна църква – Българска партиаршия. Първото публикувано изследване на дякон Иван Иванов «Евхаристията – спасителен диалог с Бога» (2005, 2006 г.), още докато той специализира в Рим, е издание на Радио Ватикана на български и италиански език, с рецензията на Н.ВПр. Доростолски Митрополит Иларион и редактор проф. Архим. д-р Г. Елдъров.

22 Февруари 2020, 09:22