Търси

Vatican News
2019.02.25 vetrate Chiesa 2019.02.25 vetrate Chiesa 

8-ми ден от Осмодневницата за единение - великодушие

По време на Молитвената седмица, от 18 до 25 януари, ще бъдат задълбочени осем теми, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост.
Великодушие

Получавайте и давайте (Деяния  28,8-10)

И се случи бащата на Поплий да лежи в треска, страдайки от огница и коремна болка. Павел влезе при  него, помоли се и като възложи върху му  ръце, изцери го. След тази  случка и другите на острова, които имаха някаква болест, идваха и се изцеряваха. Те ни почетоха с много почести, а на тръгване ни снабдиха с потребните неща.

Псалм  103,1-5

Матей 10,7-8

Размишление

Тази история разказва за хора, които даряват и получават: Павел е приет от местните жители с необикновено дружелюбие и дарява изцеление на бащата на Поплий и на другите жители; въпреки, че са изгубили всичко в бурята,  тези 276 пътници получават изобилна продкрепа. Ние християните сме призвани да свидетелстваме с необикновено дружелюбие. Но за да можем да даваме ние първо трябва да се научим да получаваме, от Христос и от другите. Много по-често, отколкото си мислим, ние получаваме милосърдни жестове на  хора различни от нас.  Тези жестове показват  също великодушието и изцелението от нашия Господ. Ние, които сме изцелени от Господ, сме призвани да предадем на останалите, това което сме получили.

Молитва

Боже, Който даваш живот, ние Ти благодарим за дара на Твоята състрадателна любов, която ни утешава и укрепва. Молим Те, нека нашите Църкви  винаги да са готови да приемат Твоите дарове едни от други. Дай ни дух на великодушие към всички, за да можем да напредваме заедно по пътя на християнското единство.

Молим те в името на Твоя Син, Който царува с Тебе и със Свети Дух.

Амин.

25 Януари 2020, 12:00