Търси

Vatican News
Молитена осмодненица за  християнско единение Молитена осмодненица за християнско единение 

7-ми ден от Осмодневницата за единение - обръщане

По време на Молитвената седмица, от 18 до 25 януари, ще бъдат задълбочени осем теми, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост.
Обръщане

Да променим сърцата и умовете си (Деяния 28,3-6)

А когато Павел събра голям наръч съчки и ги тури на огъня, една змия поради горещината излезе и се впи в ръката му. Местните хора, като видяха змията, увиснала на ръката му си рекоха: «Този човек наистина е убиец. Макар да се е избавил от морето, Божията справедливост не го оставя да живее». «Но той се стърси змията в огъня и не го сполетя никакво зло. А те очакваха да му се яви оток или веднага да падне мъртъв. Но след като изчакаха дълго време и видяха, че не му се случи нищо лошо, те си промениха мнението и заговориха, че той е бог. »

Псалми 119,137-144                                                                                                       

Матей 18,1-6

Размишление

Местните жители разбират, че зле са преценили Павел, който не е престъпник и променят мнението си за него. Изключителният епизод за усойницата променя тяхното виждане, подготвяйки ги да получат известяването на Христос чрез Павел. В нашето търсене на единство и помирение ние понякога сме призвани да преразгледаме начина, по който възприемаме другите традиции и култури. Това изисква непрекъснато обръщане към Христос в което нашите Църкви  трябва да се научат да не виждат в другия само заплаха. По този начин, негативното ни виждане за другия ще изчезне и ще бъдем по-близо по пътя единението.

Молитва

Боже Всемогъщи, Ние се обръщаме към теб с разкаяни сърца. В нашето искрено търсене на Твоята истина, очисти ни от нашите несправедливи мнения за другите и дай да израснат нашите Църкви в общение. Помогни ни да се отървем от нашите страхове, за да се разбираме по-добре едни други и по-добре да разбираме пришълците, които са сред нас. Молим те в името на Този, Който е праведник, Твоят възлюбен Син, Исус Христос.

Амин.

18 Януари 2020, 10:06