Търси

Vatican News
III -та неделя на Адвента III -та неделя на Адвента 

Коментар на Евангелието за 15 декември 2019 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за III -та неделя на Адвента.

Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме? (Мат. 11.2-11)

III неделя на Адвента

Скъпи братя и сестри

Днес Евангелието ни разказва за срещата на учениците на Йоан с Исус. Кръстителят, бидейки само човек, е знаел само, че мисията му е да приготви пътя за Месията. Но не е знаел точно кой ще бъде Христос, Божия помазаник. Чувал е за Исус и от затвора изпраща своите последователи да го питат, дали е този, който той е проповядвал и за чието идване е приготвял народа. Исус не отговаря нито с "да", нито с "не", само казва какви дела върши. Неговата мисия не е само на думи, Исус върши делата, които евреите са очаквали като знак за идването на Спасителя. Но Исус, бидейки съвсем различен от очакванията на евреите, съблазнява и затова малко хора ще прозрат в него Месията.

Исус хвали Йоан заради неговия аскетизъм и за крайната му жертвоготовност да изпълни мисията си, дадена му от Бог. Кръстителят е най-големият пророк, но все пак принадлежи към Стария завет. Затова и Исус казва, че "по-малкият в царството небесно е по-голям от него". Идването на Исус носи една радикална новост, която надхвърля очакванията ни. Ние сме блажените, които не се съблазняват от скромния външен изглед и земен произход на Исус. Затова нека следваме примера на Христос, който с делата си изпълнява житейската си мисия и прославя Отца.

Амин.

 

 

14 Декември 2019, 17:13