Търси

Vatican News
Евангелие за ХХХІІ неделя през годината Евангелие за ХХХІІ неделя през годината 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 10 ноември 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XXXII обикновена неделя през годината.

Последните недели от литургичната година, ни приканват да размишляваме над бъдещето, над „последните реалности“ на света в неговата цялост, и на всеки човек поотделно. Те са призив да регулираме преходното настояще въз основа на резултата, който днешните нагласи ще дадат окончателната форма в идния свят.

Коментар на Евангелието за неделя 10 ноември - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В месеца, в който възпоменаваме всички верни покойни, неслучайно евангелието ни говори за възкресението и за вечния живот. Садукеите не са вярвали във възкресението, придържайки се към най-старите религиозни традиции и отхвърляйки развитието на богословската мисъл. С течение на времето JHWH вдъхновява в по-късните книги на Стария завет, като например в книгата на пророк Данаил, идеята за възкресението. Но често това е било възприемано по банален начин, като едно продължение на сегашното ни съществуване.

Исус отхвърля тази теория и ни казва, че чрез възкресението започваме един изцяло нов живот. Ще бъдем безсмъртни и подобни на ангелите, затова и няма да има нужда от брака, който има за цел продължаване на човешкия род. Моисей нарича JHWH "Господ Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов". Бог, който прави завет с хората и им обещава щастливо поколение, не може да ги остави в ръцете на смъртта. И това го казва Исус, който се е запътил към своята собствена смърт на Голгота. Той има упование в своя Отец, който е Бог на живота. За първите християни това е била ясна алюзия за възкресението на Христос, което от своя страна е и обещание, че и ние ще възкръснем, за да сме заедно с този, в когото сме повярвали и на когото сме поверили целия си живот. Амин.   

 

09 Ноември 2019, 16:35