Търси

Vatican News
Исус с изцеления прокажен Исус с изцеления прокажен 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 13 октомври 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХVIII обикновена неделя през годината.

„Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец?“ (Лука 17, 11-19)

Литургията на Словото за ХХVІІІ неделя през годината ни предоставя възможността да размишляваме по-задълбочено над спасителното измерение на вярата. „Твоята вяра те спаси“, казва Исус на самарянина, изцелен от проказата. Той е единственият чужденец от цялата група, който отива при Исус просейки да бъде изцелен, и е отново единствения от всички останали, който се връща, за да Му благодари. Неговият „религиозен жест“, прострян в нозете на Исус, показва, че осъзнава, че изцелението, което е получил е дар, благодарение на неговата вяра, която на свой ред е дар от Христос и води към спасението.

Коментар на Евангелието за неделя 13 октомври - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Евангелието днес ни разказва за 10 прокажени. В този случай те са евреи и самаряни заедно. Нещастието е съединило тези, които никога не биха били заедно. Спазвайки мойсеевия закон, те стоят надалеч от Исус, за да не го заразят със своята болест и ритуална нечистота. Те виждат в Исус нещо повече от лечител, наричат го Учител, който не само може да ги излекува, но ще ги води през живота им. Болните от днешното Евангелие не искат изцерение, а молят Исус да се смили над тях, искат милосърдие. За това молят и евреите често Яхве в Стария завет.

Исус, без да прави никакъв знак, им казва да отидат при свещениците и да се покажат. Само те могат официално да потвърдят тяхното излекуване и реинтеграцията им в обществото. Но само един самарянин се връща, за да благодари на евреина Исус. Господ не укорява 9-имата неблагодарни, а се учудва, че не са могли да прозрат в него Спасителя. Излекуваният пада ниско в краката на Исус, като жест на обожаване на Месията. Но Христос го вдига, понеже вярата не ни призовава само към обожаване на Бог, а и към служба, в полза на другите. Амин.   

12 Октомври 2019, 16:17