Търси

Vatican News
Свети Йоан Павел ІІ Свети Йоан Павел ІІ 

Полските епископи искат Йоан Павел ІІ да бъде обявен за Църковен Учител

През 2020 г. ще бъде чествана сто годишнината от рождението на свети Йоан Павел ІІ и 15 години от неговата смърт. Във връзка с тези важни годишнини за Църквата в Полша и за цялата Църква, председателят на Полската епископска конференция, архиепископ Станислав Гадечки отправи призив към папа Франциск да обяви свети Йоан Павел ІІ за Църковен Учител и покровител на Европа.

„Понтификатът на полския папа бе изпълнен с революционни решения и важни събития, които промениха лика на папството и повлияха на европейската и световна история“, изтъква архиепископ Гадечки. „Богатството на понтификата на свети Йоан Павел ІІ – наречен от много историци и богослови Йоан Павел ІІ, Великият – извира от богатството на неговата личност - поет, философ, богослов и мистик – която се реализираше в много измерения, от пастирската дейност и учителната власт, водейки Универсалната църква,  до личното свидетелство на светостта на живота“, пише в писмото си до папа Франциск архиепископ Гадечки. В него архиепископът подчертава, че големия успех на понтификата на свети Йоан Павел ІІ се дължи на приноса му за възстановяването на единството в Европа, след повече от 50 години разделение, символизирано от „желязната завеса“.

Председателят на полските епископи изтъква: „След обединяващото и културно прогласяване на Евангелието от страна на светите Кирил и Методий и свети Адалберт, повече от хиляда години след това, плодовете на тяхната дейност – не само от социална гледна точка, но и от религиозна – намират техния закрилник и приемник в личността на полския папа“.

Също кард. Станислав Дживиш подкрепи искането на архиепископ Гадечки, отправено към папа Франциск. „Наследството на папа Войтила – каза кард. Дживиш – е богат, многостранен и оригинален синтез на различни мисловни школи. Няма съмнение, че въпреки това то остава – и ще остане за дълго – един съществен елемент на един цялостен проект за културното обновление в световен мащаб. Според мен това са основните мотиви, поради които Йоан Павел ІІ трябва да бъде признат за Църковен учител и съпокровител на нашия европейски дом“.

28 Октомври 2019, 09:13