Търси

Vatican News
Исус поучава народа Исус поучава народа 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 4 август 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XVIII обикновена неделя през годината.

„Това което си приготвил, чие ще бъде?“ (Лука 12, 13-21)

Словото Божие за ХVІІІ обикновена неделя, първата за месец август, месеца на летните почивки, откроява един основен проблем за човека: този да притежава, да трупа земни и материални блага, забравяйки за нещата, които наистина имат стойност пред Бог и за вечния живот. В трите библейски четива, предложени от неделната литургия, има един красноречив призив да търсим вечните неща и да не се привързваме към земните неща, които са временни, не даряват щастието, не могат да носят винаги полза. Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

Коментар на Евангелието за неделя 4 август - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното евангелие Исус ни учи какво отношение трябва да имаме ние, като негови ученици, към материалните блага. Те не са нещо лошо, самата дума „благо” изразява тяхната позитивна стойност. Господ е бил авторитетен учител и затова двамата мъже се обръщат към него, за да разреши техния спор. Това е била обичайна практика по онова време, когато законниците, освен с духовни неща се занимавали и със съдебни. Оставаме изненадани, понеже Исус не иска да разреши спора и така да възтържествува справедливостта. А може би земните блага са лоши, щом са в състояние да разделят дори и най-близките?...

За да разберем какво отношение християнинът трябва да има към парите и материалните неща, трябва да видим и втората част на днешното евангелие. Там ние се срещаме с един богаташ, който с добрите си умения е увеличил неимоверно благата си и намира начини да запази всичко придобито. Богаташът постъпва изключително мъдро. Старият Завет хвали богатството, защото то е знак на Божия благослов. Но защо Исус нарича интелигентния богаташ „безумник”? Не трябва да се осланяме изцяло на земното богатство, понеже то е кратковременно. Човек инстинктивно търси сигурност в живота си и често смята, че парите ще му я дадат. Но човешката душа е ненаситна и не съществува толкова голяма сума, която да ни задоволи. Само Бог може да ни даде пълното щастие, но ще можем да го разберем само когато се издигнем над материалното. Амин.
 

 

03 Август 2019, 16:21