Търси

Vatican News
Молитвена седмица за християнско единение Молитвена седмица за християнско единение 

Швейцария: стъпки напред в отношенията с лютераните

Молитвената седмица за християнско единение в Швейцария тази година бележи нов напредък в отношенията между християните от различните деноминации. Като доказателство за това е публикацията през миналите дни, по време на молитвена служба в параклиса на Икуменическия център в Женева, на документа „Ангажиментът на Световната лютеранска федерация (СЛФ) по икуменическия път към църковното общение“.

Става въпрос за малка брошура, в която е обобщен напредъка в диалога през последните години и са изброени шестте начина, по които лютераните обещават да се ангажират в търсенето на пълното и видимо единство на всички християни.

„Да си лютеран, означава да бъдеш икуменичен“. Това е убеждението в центъра на малката брошура, чиято първа част предоставя богословски размишления за икуменизма и проучва задълбочено икуменическите връзки на СЛФ и лютеранското разбиране за икуменизма. Втората част е самото ядро на документа и съдържа „шестте ангажимента на лютераните“, всеки един от които включва силен личен импулс за икуменизма и съвети за неговото практическо приложение. Публикацията на брошурата бе повод да бъде припомнена двадесетата годишнина от ключовото споразумение, известно като Съвместната декларация за доктрината на оправданието. Подписана отначало от Световната лютеранска федерация и Католическата църква през 1999, впоследствие текстът е приет от други три християнски деноминации: методисти, англикани и реформати.

Наскоро генералният секретар на СЛФ, Мартин Юнге, припомни, че „много от целите в икуменическия диалог бяха постигнати. В католическо-лютеранския диалог, взаимното възприятие не се определя от конфликтите от миналото, по-скоро от призива за обещаното и вече дадено единство, което е пред нас. Стигна се до една обратна точка, нещата се движат. Ето защо – поясни лютеранския пастир – има причина да се надяваме и си пожелаваме тази надежда да подкрепя и оформя нашия следващ диалог. Нека не се спираме сега!“.

С публикуваната брошура СЛФ потвърждава своите икуменически ангажименти в светлината на последните събития. Ангажименти, които бяха официално приети от Съвета на СЛФ през 2018, прилагайки обещанието на лютеранския съюз да бъде по-отговорен към своите икуменически събеседници. Всички ангажирани в това съзнават, че диалогът е единственият път за постигането на единството в Христос. Не случайно, многостранния диалог между страните подписали Съвместната декларация за доктрината за оправданието, който ще се проведе наскоро, има голям потенциал, защото дава големи надежди. Именно в диалозите, участниците ще се стремят да намерят единството в Христос: едно единство, което, вътре в различията, предоставя  жизненоважен принос и обогатява.

„Вече повече от петдесет години– припомни финландския епископ Кйзамари Хинтика, заместник генерален секретар за икуменическите отношения и директор на богословския департамент и публичното свидетелство на СЛФ – провеждаме постоянни богословски дебати с католиците, но сега, настъпи момента да видим какво означава всичко това в живота нашите местни общности“.

25 Януари 2019, 16:39