Търси

Vatican News
През юни папата се моли за социалните мрежи През юни папата се моли за социалните мрежи  (AFP or licensors)

През юни папата се моли за социалните мрежи

За да могат социалните мрежи да работят за приобщаване, което зачита другите за техните различия. Това е посланието на папат за месец юни. В него Светият Отец подчертава важността на медиите за общуването в нашия дигитален свят. Папата се спира както на негативните страни и опасностите които новите технологии и безпрецедентното дигитализиране на комуникациите крият така и на многото ползи и възможности, които те предлагат в нашето общуване и сближаване и за развитието на една култура на срещата.

Бистра Пищийска - Ватикан

Живеем в свят, който все повече се "стеснява" и в който изглежда ще бъде по-лесно за всички нас да бъдем по близки помежду си. Развитието на транспортните и комуникационните технологии ни приближава и ни прави по-свързани, а глобализацията ни прави все по-взаимозависими. Въпреки това, разделенията, които понякога са доста дълбоки, продължават да съществуват в нашето човешко семейство. На глобално ниво виждаме скандална разлика между изобилието на богатите и крайната нищета на бедните. Достатъчно е да излезем по улиците на града, за да видим контраста между хората, живеещи на улицата, и лъскавите витрини. Толкова сме свикнали с тези неща, че те вече не ни разстройват. Нашият свят страда от много форми на изключване, маргинализация и бедност, без да говорим за конфликти, произлизащи от комбинацията от икономически, политически, идеологически и, за съжаление, дори от религиозни мотиви.

В такъв свят, медиите могат да ни помогнат да се чувстваме по-близо едни до други, създавайки усещане за единството на човешкото семейство, което от своя страна може да вдъхнови солидарност и сериозни усилия за осигуряване на по-достоен живот за всички. Добрата комуникация ни помага да се развиваме, да се опознаваме по-добре и в крайна сметка да задълбочим единството. Стените, които ни разделят, могат да бъдат разрушени само ако сме готови да се вслушаме и да се учим един от друг. Трябва да разрешим нашите различия чрез диалог, който ни помага да се развиваме в разбирането и взаимното зачитане. Културата на срещата изисква да сме готови не само да даваме, но и да получаваме. Медиите могат да ни бъдат от голяма полза в това, особено днес, когато мрежите на човешката комуникация са постигнали безпрецедентен напредък. По-специално, интернет предлага огромни възможности за срещи и солидарност. Това е едно истинско благо, дар от Бога.

Това не означава, да отричаме съществуването на определени проблеми. Скоростта с която се предава информацията, надхвърля способността ни за размисъл и преценка, а това не води до по-балансирани и правилни форми на самоизразяване. Разнообразието от мнения може да се разглежда като полезно, но, също така, кара хората да се барикадират зад източници на информация, които само потвърждават собствените им желания и идеи или политически и икономически интереси. Светът на комуникациите може да ни помогне или да разширим познанията си, или да загубим връзките си. Желанието за дигитална свързаност може като резултат да ни изолира от нашите най- близки. Не бива да пренебрегваме факта, че онези, които по някаква причина са лишени от достъп до социални медии, рискуват да бъдат изолирани.

Въпреки че тези недостатъци са реални, те не оправдават отхвърлянето на социалните медии; по-скоро ни напомнят, че комуникацията в крайна сметка е човешко, а не технологично постижение. Какво тогава ни помага в дигиталната среда да растем в хуманност и взаимно разбирателство? Нуждаем се, например, да възстановим усещането за съзнателност и спокойствие. Това изисква време и способност да мълчим и да слушаме. Трябва също да бъдем търпеливи, ако искаме да разберем онези, които са различни от нас. Хората се отварят напълно единствено когато знаят че не само са толерирани, но са наистина приети. Ако наистина сме готови да се вслушаме в другите, ще се научим да гледаме на света с различни очи и да разбираме богатството на човешкия опит, проявяващо се в различни култури и традиции. Ще се научим също така да оценяваме по-пълно важните ценности, вдъхновени от християнството, като визията за човешката личност, естеството на брака и семейството, правилното разграничение между религиозната и политическата сфера, принципите на солидарност и субсидиарност и много други.

Как комуникацията може да бъде в служба на автентичната култура на срещата? Какво означава за нас, като последователи на Господа, да срещнем другите в светлината на Евангелието? Въпреки нашите ограничения и греховност, как да се доближим едни до други? Тези въпроси са обобщени в това, което един законник – също комуникатор - веднъж попита Исус: "А кой е моят ближен?" (Лука 10:29). Този въпрос може да ни помогне да видим комуникацията като определена “близост". Можем да перифразираме въпроса по следния начин: Как можем да бъдем "ближни" в използването на комуникационните медии и в новата среда, създадена от дигиталните технологии? Откривам отговор в притчата за добрия самарянин, която също е притча за общуването. Тези, които общуват, всъщност стават ближни. Добрият самарянин не само става ближен на човека, когото намира полумъртъв край пътя, но и поема отговорност за него. Исус преобръща нашето разбиране: не става въпрос само за това да видим в другия човек като нас, а за способността да станем като него. Общуването има за цел осъзнаването, че всички сме човешки същества, Божии чеда. Предпочитам да видя тази сила на общуването като близост".

Винаги, когато комуникацията е насочена главно към насърчаване на потреблението или манипулиране на другите, става въпрос за форма на насилие, като това, изпитано от човека в притчата, който е пребит от разбойници и изоставен край пътя. Левитът и свещеникът не го приемат за ближен, а за старнник, който да не бъде приближаван. В онази епоха, реакцията им е продиктувана от правилата за ритуална чистота. В днешно време съществува опасност определени медии да повлияят на реакциите ни така, че да не видим истинския си ближен.

Не е достатъчно като пътници по дигиталните магистрали да бъдем просто "свързани"; връзките трябва да се превърнат в истински срещи. Не можем да живеем отделно, затворени в себе си. Трябва да обичаме и да бъдем обичани. Имаме нужда от нежност. Медийните стратегии не осигуряват красота, доброта и истинност в комуникацията. Но светът на медиите също трябва да бъде заинтересован от човечността, той също така е призован да покаже нежност. Дигиталният свят може да бъде среда, богата на човечност; мрежа не от кабели, а от хора. Безпристрастността на медиите е привидна; само тези, които излизат от себе си в общуването, могат да се превърнат в истинска отправна точка за другите. Личното ангажиране е в основата на доверието към комуникатора. Християнското свидетелство, благодарение на интернет, може да достигне периферията на човешкото съществуване.

Папа Франциск, Послание за 48-ия Световен ден на комуникациите, 24 януари 2014 г.

09 Юни 2018, 16:27