தேடுதல்

Vatican News
பல்சமய உரையாடல் திருப்பீட அவையின் தலைவர் கர்தினால் Miguel Angel Guixot பல்சமய உரையாடல் திருப்பீட அவையின் தலைவர் கர்தினால் Miguel Angel Guixot  (ANSA)

காயம்பட்டுள்ள உலகில் மதங்கள் ஒருமைப்பாட்டுடன் செயல்பட...

திருப்பீட அவையும், கிறிஸ்தவ சபைகளின் ஒன்றிணைந்த அவையும், மதங்களிடையே கருத்துப் பரிமாற்றங்களை அதிகரிக்க, தங்களை அர்ப்பணிக்கத் தீர்மானித்துள்ளன
25 January 2021, 13:58