தேடுதல்

Vatican News
கர்தினால் Grech அவர்களின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தி, இறுதிச் சடங்குகளை நிறைவேற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கர்தினால் Grech அவர்களின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தி, இறுதிச் சடங்குகளை நிறைவேற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்   (Vatican Media)

கர்தினால் Grech அவர்களுக்கு திருத்தந்தையின் இறுதி மரியாதை

"அன்னை மரியாவிடமிருந்து, மென்மையின் புரட்சி ஆரம்பமானது. குழந்தை இயேசுவைக் காணும் திருஅவை, அந்தப் புரட்சியைத் தொடர அழைக்கப்பட்டுள்ளது" - திருத்தந்தையின் டுவிட்டர்
02 January 2020, 14:48