தேடுதல்

Vatican News
சென்னை மயிலை உயர்மறைமாவட்ட பேராயர் மேதகு ஜார்ஜ் ஆன்டனிசாமி அவர்கள் சென்னை மயிலை உயர்மறைமாவட்ட பேராயர் மேதகு ஜார்ஜ் ஆன்டனிசாமி அவர்கள் 

சென்னை மயிலை உயர்மறைமாவட்டத்தில் திருநற்கருணை ஆண்டு

நற்கருணையே திருஅவையின் மையம், நற்கருணையும் திருவிவிலியமும், நற்கருணையும் அருளடையாளங்களும், நற்கருணை உன்னதமான திருப்பலி, நற்கருணையே நம் ஆன்மீக உணவு, நற்கருணையில் இயேசுவின் உடனிருப்பு, நற்கருணையும், சமூகக் கரிசனையும்...
சென்னை மயிலை உயர்மறைமாவட்டத்தில் திருநற்கருணை ஆண்டு
21 March 2019, 13:50