Med sosiale prinsipper som kompass kan vi finne veien. Med sosiale prinsipper som kompass kan vi finne veien. 

Pavens budskap til Verdensdagen for fred

«Omsorgens kultur som en vei til fred» er tittelen på årets budskap i anledning markeringen den 1. januar. Pave Frans foreslår å anvende katolsk sosiallære til kriseløsning. Med sosiale prinsipper som kompass vil hele menneskeheten kunne holde den samme, menneskelige kurs og vinne fred.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

En omsorgens kultur

Innledningsvis bemerker paven at det er mange kriser på gang nå, både når det gjelder klima, mat, økonomi, migrasjon og helse. Av alt det som skjer kan vi lære hvor viktig det er «å ta oss av hverandre og av skaperverket, for å bygge et samfunn basert på brorskap. Derfor har jeg som tema for dette budskapet valgt: ‘Omsorgens kultur som en vei til fred’. En omsorgens kultur for å legge bånd på dagens kultur, som i stor grad preges av likegyldighet, bruk-og-kast-mentalitet og konfrontasjon» (1).

Paven presenterer så omsorg fra et katolsk synspunkt. Han skriver om Skaperen som opphavet til vårt eget kall til omsorg (2), om Skaperen som forbilde når det gjelder omsorg (3), om Jesu omsorg for oss (4) og om omsorgens kultur i Jesu etterfølgeres liv (5).

Katolsk sosiallære som kompass

Deretter presenterer han sin fremgangsmåte for kriseløsning. Kirkens sosiallære byr på «en dyrebar arv av prinsipper, kriterier og forslag, hvor en finner ‘grammatikken’ for omsorgens kultur: fremme av hvert enkelt menneskes verdighet, solidaritet med fattige og forsvarsløse, omhu for det felles gode, bevaring av skaperverket» (6). Jfr. Det menneskelige samfunn og Den synlige verden i Den katolske kirkes katekisme.

«For å gi globaliseringsprosessen en felles kurs» – «en virkelig menneskelig kurs» – oppfordrer paven særlig de ansvarlige i internasjonale organisasjoner, regjeringer og utdanningsinstitusjoner, og de ansvarlige innen økonomi, vitenskap og sosial kommunikasjon til å plukke opp katolsk sosiallære som «kompass» (7).

Alle oppfordres til å være med og fremme omsorgens kultur. Kvinner nevnes spesielt: Det er nødvendig med sterk kvinnedeltagelse i familiene og på alle sosiale, politiske og institusjonelle områder.

Verdensfond

«For en modig avgjørelse det ville være å "bruke de pengene som nå går til våpen og andre militære utgifter til å opprette et ‘Verdensfond’, for en gang for alle å få slutt på all sult og bidra til utviklingen av de fattigste landene" (Videobudskap på Verdens matvaredag 2020)!» (7)

Utdanning og oppdragelse

Omsorgens kultur er noe som må læres. Det er viktig å sørge for at alle lærer omsorg, respekt, verdighet, solidaritet og åpenhet, både i familien og på skolene, i sosial kommunikasjon og i religiøse sammenhenger. (8)

Vei til fred

Omsorgens kultur er en kongevei til fred. «I denne tiden, når menneskehetens båt utsettes for en storm av kriser og må slite seg frem i sin søken etter en roligere og fredeligere horisont, kan menneskeverdets ‘ror’ og de grunnleggende sosiale prinsippers ‘kompass’ gi oss alle den samme og trygge kurs». (9)

***

Hele budskapet på svensk og på engelsk og flere språk
Katolsk sosiallære hos caritas.no
Fratelli tutti, pavens sosialencyklika

30 december 2020, 10:40