Bønn gjør oss til mennesker Bønn gjør oss til mennesker 

Bønn: 11. Salmenes bønn. 2

Vårt forhold til det absolutte og transcendente – ofte kalt «hellig gudsfrykt» – gjør oss fullt ut menneskelige.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 21. oktober ble deler av Salme 36 lest (versene 2–4,6.8–9):

Synden taler til den lovløse
dypt i hans hjerte.
Redsel for Gud har han ikke for øye.

Han ser det som smiger
at noen oppdager hans skyld
og legger ham for hat.

Hvert ord fra hans munn er urett og svik.
Han er ikke forstandig mer og gjør ikke det gode.

Herre, til himmelen rekker din miskunn,
din trofasthet når til skyene.

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.

De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.

Bønnen redder mennesket

Paven gjorde oppmerksom på at det i salmene ofte forekommer en negativ skikkelse, nemlig «den lovløse» eller «den ugudelige», altså det menneske som lever som om Gud ikke fantes. Det er et menneske uten noe forhold til det transcendente, og dermed uten bremser for sin arroganse og uten frykt for å måtte stå til rette for sine tanker og handlinger.

Salmenes bok presenterer derimot bønn som livets grunnleggende virkelighet. Det er vårt forhold til det absolutte og transcendente – ofte kalt «hellig gudsfrykt» – som gjør oss fullt ut menneskelige, det er grensen som redder oss fra oss selv. Bønnen redder mennesket.

Virkelig bønn – hjertets bønn – lar oss skimte noe av virkeligheten med Guds øyne.

Alle blir viktige og virkelige for oss

I bønnen får alt vekt og dybde. I bønnen blir alle mennesker viktige for oss. Slik noen av de første munkene uttrykte det: «Salig den munk, som etter Gud, anser alle mennesker som Gud» (Evagrius Ponticus, Trattato sulla preghiera, n. 123).

Kristen bønn er ikke et beroligende middel. Bønn ansvarliggjør oss. Det vi ser vi tydelig i Fadervår.

Salmene lærer oss å be ordentlig

Salmenes bok lærer oss å be ordentlig. Ikke bare med raffinerte og vennlige ord, men også med «ord preget av livets sår». Alle disse bønnene, selv de mest intime og personlige, ble først brukt i tempelet i Jerusalem og senere i synagogene. «Salmenes bønn i sine mangeartede former utformes samtidig i tempelliturgien og i menneskehjertet» (KKK, 2588). Personlig bønn næres av fellesbønn.

Bønn i og utenfor kirkene

Selv bønnene i jeg-form tilhører altså alle. De bes av alle og for alle. Kristen bønn sammenføyer kirke og verden. «Bønnen kan begynne i kirkeskipets halvmørke, men så løpe gjennom byens gater. Og omvendt kan bønnen spire i våre daglige gjøremål og finne sin fullbyrdelse i liturgien. Kirkedørene er ikke barrierer, men gjennomtrengelige ‘membraner’, som tar imot alle rop.»

Verden er alltid med

Verden er alltid med i salmene. For eksempel gir salmene stemme til det guddommelige løfte om å redde de svakeste: «’De hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner, derfor vil jeg reise meg nå’, sier Herren. ‘Jeg vil berge den som blir foraktet.’» (12,6). Salmene advarer også mot verdslig rikdom: «Med all sin prakt kan mennesket ikke forstå, det er lik dyrene som må dø» (49,21). Og salmene åpner oss for Guds syn på historien: «Herren forstyrrer folkenes råd, bryter planene folkeslag tenker ut. Herrens råd står fast for alltid, hans hjertes planer fra slekt til slekt» (33,10–11).

Vi elsker fordi han elsket oss først

«Kort sagt: Der Gud er, må også mennesket være. Den hellige skrift er kategorisk: “Vi elsker fordi han elsket oss først“. Han går alltid i forveien for oss. Han venter alltid på oss, for han er den første til å elske oss, den første til å se oss, den første til å forstå oss. Han venter alltid på oss. “Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett.“ Om du ber mange rosenkranser hver dag, men prater bak ryggen på andre og bærer nag og hater andre, så er bønnen tilgjort, den er ikke sann. “Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.“» (jf. 1 Joh 4,19–21).

Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Gud tåler ikke noen slags «hverdagsateisme»: Å tro på Gud, men hate menneskene. Det er ateisme i praksis.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1

Se også:
Lytt til hans røst i dag. Salmenettsted
«Fra dypet roper jeg til deg». Fra foredragsserien «Katolsk grovbrød»

23 oktober 2020, 19:35