Išči

Msgr. Dieudonné Datonou je bil do nedavnega odgovoren za organizacijo mednarodnih apostolskih potovanj, 7. oktobra letos pa ga je sveti oče imenoval za nuncija v Burundiju Msgr. Dieudonné Datonou je bil do nedavnega odgovoren za organizacijo mednarodnih apostolskih potovanj, 7. oktobra letos pa ga je sveti oče imenoval za nuncija v Burundiju 

Kardinal Parolin posvetil novega nuncija v Burundiju: Papežev glas v službi miru

Vatikanski državni tajnik kardinal Parolin je v soboto, 20. novembra, v baziliki svetega Petra v škofa posvetil msgr. Dieudonnéja Datonouja iz Benina. Do nedavnega je bil odgovoren za organizacijo mednarodnih apostolskih potovanj, 7. oktobra letos pa ga je sveti oče imenoval za nuncija v Burundiju.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Kardinal Parolin je v homiliji poudaril, da bo msgr. Datonou prinašal papežev glas v Burundi, ki je v nedavni preteklosti doživel »krvave spopade«. Gre za državo, v kateri se »posledice družbenopolitične nestabilnosti močno čutijo v življenju prebivalcev, ki trpijo zaradi revščine in prehranske negotovosti.« Papežev glas je po besedah kardinala Parolina vedno glas, ki je »v službi miru, zaščite poslednjih ter odkritega in odprtega dialoga med vsemi stranmi;« Sveti sedež si vedno prizadeva, da bi prevladala »soglasje in pripravljenost, da bi z modrostjo in s pogumom iskali skupno dobro.«

Škofovsko posvečenje
Škofovsko posvečenje

Služba na nunciaturah in v različnih krajevnih Cerkvah

Msgr. Datonou se je rodil 3. marca leta 1962 v Beninu, v duhovnika je bil posvečen decembra leta 1989. Po končanem diplomskem študiju in utroque iure (kanonskega in civilnega prava) je leta 1996 vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža. Približno petnajst let je opravljal službo na apostolskih nunciaturah na treh celinah, zatem pa deset let na državnem tajništvu. Kakor je spomnil kardinal Parolin, je novi škof po odhodu iz svoje domovine »spoznal različna ljudstva, kulture in izročila ter izkusil bogastvo in raznolikost krajevnih Cerkva.«

Oblast Boga ni oblast mogočnikov na zemlji

Med sveto mašo na predvečer praznika Kristusa, Kralja vesoljstva je vatikanski državni tajnik nadalje povabil k premisleku glede »pojmovanja oblasti, ki se je skozi stoletja razvijalo v najrazličnejših kraljestvih in oblastnikih na zemlji, ter o oblasti, ki jo pooseblja Jezus s svojim zgledom in naukom.« Pri tem je spomnil na prebrano prvo berilo, v katerem prerok Daniel opiše kraljestva kot štiri zveri, ki »so prihajale iz morja«, medtem ko oblast Boga predstavlja podoba »sina človekovega«, ki »prihaja z oblaki neba.«

Jezus, oblast v vsej resnici in čistosti

Kardinal Parolin je ob tem dodal, da »vsaka oblast najde svojo legitimnost, kadar je njen cilj služiti v dobro skupnosti.« Vendar pa so pogosto »oblasti tega sveta poudarjale moč in nadvlado z nasiljem ter postale sredstvo zasužnjevanja in naraščanja osebne moči nekoga za vsako ceno.« Jezus pa nam »kaže oblast v njeni resnici in čistosti, ki ni pokvarjena z neurejeno željo po prevladi.« V Kristusu se oblast »žrtvuje za dobro vseh, ostaja podrejena resnici in je priznana kot izraz ljubezni, ki jo goji in vodi naprej.« Tako »ne ustvarja zatiranja in represije, ampak svobodo in odgovornost.«

Škofje: priče resnice in dejavne ljubezni

Tudi nasledniki apostolov, škofje, so po Parolinovih besedah »poklicani poosebljati način oblasti, ki po Kristusovem zgledu v vseh okoliščinah izpričuje resnico in dejavno ljubezen.« V škofu se moč posvečevanja, poučevanja in vodenja Božjega ljudstva »preoblikuje v podarjeno služenje, v priložnost, da se po Božji previdnosti darovi Boga spustijo na njegovo ljudstvo, s posebno naklonjenostjo do ubogih, žalostnih, bolnih in preganjanih.«

Škofovsko posvečenje
Škofovsko posvečenje

Janez Pavel II.: nunciji naj bo mož v miru in mož miru

Vatikanski državni tajnik je nato dejal, da je msgr. Datonou kot apostolski nuncij od svetega očeta dobil »nalogo, da prinaša vonj takšnega načina izvajanja oblasti, ki ne prihaja od tega sveta, ampak od Boga, ki je usmiljena ljubezen.« Zatem je spomnil na besede, ki jih je sv. Janez Pavel II. izrekel apostolskim nuncijem ob njihovem jubileju 15. septembra 2000. Povabil jih je, naj bodo »možje v miru in možje miru.« Nuncij namreč »spodbuja občestvo med delnimi Cerkvami in vesoljno Cerkvijo. Na ta način je mogoče zagotoviti, da bi legitimne kulturne razlike razodevale raznoliko lepoto Cerkve, ne pa nasprotovanje enotnosti.«

Široko obzorje služenja

Apostolski nunciji – je nadaljeval sv. Janez Pavel II. – so »papeževi predstavniki pri nacionalnih vladah ali nadnacionalnih institucijah,« vendar pa so v prvi vrsti »priče njegovega poslanstva za enotnost v krajevnih Cerkvah.« Nunciji morajo biti prav tako v »službi popolni enosti vseh kristjanov. Iskati in utrjevati morajo harmoničen odnos z vsemi, ki verujejo v Boga ter si prizadevati za iskren dialog z ljudmi dobre volje.« Gre za resnično »zelo široko obzorje« služenja, je dodal kardinal Parolin ter se ob koncu homilije zaustavil ob geslu novega škofa.

Geslo: »Kakor sem storil jaz, delajte tudi vi«

»Ut ita et vos faciatis«, »Kakor sem storil jaz, delajte tudi vi«. Po besedah kardinala Parolina izbira teh besed, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji, kaže, da se msgr. Datonou »dobro zaveda« radikalne novosti, ki jo je prinesel Kristus »glede pojmovanja oblasti,« povezane s služenjem. Jezus je namreč rekel: »Jaz sem kralj« šele po obsodbi velikega zbora, saj »od tedaj dalje narava njegovega kraljevanja ni mogla biti več napačno razumljena.«

Prisluhni prispevku
Ponedeljek, 22. november 2021, 13:13