Išči

Kardinal Semeraro na grobu papeža Pavla VI. Kardinal Semeraro na grobu papeža Pavla VI.  

Kardinal Semeraro o novem Pravilniku o postulatorjih

V ponedeljek, 11. oktobra, je stopil v veljavo Pravilnik o postulatorjih. Prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov je v intervjuju za vatikanske medije spregovoril o nastanku dokumenta ter o novostih, ki jih le-ta prinaša. Na rimski stopnji je določena omejitev na 30 postopkov na postulatorja, poleg tega pa po novem vloge postulatorja ne bodo mogli opravljati kardinali, škofje in zaposleni na Kongregaciji za zadeve svetnikov.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Prvi dokument, ki določa lik in naloge postulatorja

Kardinal Semeraro je naprej pojasnil, da gre za prvi dokument, ki določa lik in naloge postulatorja. V preteklosti so bili sicer objavljeni nekateri priročniki, ki so postulatorjem olajšali delo (Vademecum, Codex pro postulatoribus), vendar so jih pripravili postulatorji sami ali kdo izmed zaposlenih na Kongregaciji za zadeve svetnikov. Glede na to, da so v različnih normativnih dokumentih, povezanih s postopki za beatifikacijo in kanonizacijo, omenjeni postulatorji, je po prefektovih besedah potreben dokument, kjer sta zbrana praksa in papeški zakon, ki ureja postopke in službo postulatorja. Pravilnik je sicer sad skupnega, »sinodalnega« dela, je še poudaril kardinal Semeraro.

Nastanek dokumenta

Na začetku je bila ustanovljena delovna skupina, sestavljena iz nekaterih postulatorjev in zaposlenih na Kongregaciji, ki so pripravili osnovno besedilo. Nadalje so ga poglobili še vsi ostali uradniki dikasterija, predsednik zbora postulatorjev in na koncu še redni kongres. Prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov je dejal, da je končni dokument 30. avgusta predstavil papežu Frančišku; ta je kardinala Semerara pooblastil, naj ga podpiše in objavi. Izbrani datum, 11. oktober, ima simboličen pomen, saj spominja na začetek drugega vatikanskega koncila.

Splošne določbe in novosti

Prefekt je v nadaljevanju pogovora predstavil glavne točke besedila. V začetnem delu so zapisane »splošne določbe«, to so predpisi, ki opredeljujejo lik postulatorja, navajajo njegove lastnosti, naštevajo naloge, ki jih mora opravljati, pojasnijo način imenovanja in obravnavajo upravne vidike. Vsebuje dve novosti, ki kljub temu, da bi se lahko zdeli omejevalni, v resnici izhajata iz prepričanja o resnosti prizadevanja, ki je potrebno za vsak postopek za beatifikacijo in kanonizacijo. Člen 6a določa, da za postulatorja ne morejo biti imenovani kardinali, škofje in tisti, ki so na Dikasteriju zaposleni kot uradniki, zgodovinski in teološki svetovalci ter medicinski izvedenci. V 9. členu pa je določeno, da je lahko postulatorju na rimski stopnji zaupanih največ 30 postopkov.

Vloga postulatorja

Dokument nadalje podrobneje govori o vlogi postulatorja: najprej v škofijski fazi postopka, nato pa v t.i. rimski fazi, to je, ko kanonski postopek poteka na Kongregaciji. Nazadnje se dokument zaustavi ob nalogi postulatorja v trenutku beatifikacije, kanonizacije ali podelitve naziva cerkvenega učitelja. Pravilnik ob koncu opredeli še delo postulatorjev v zvezi z relikvijami in posmrtnimi ostanki.

Služenje v dobro Cerkve in vernikov

Kardinal Semeraro je v nadaljevanju intervjuja odgovoril na vprašanje, kašen je po njegovem mnenju idealen lik postulatorja. Dejal je, da je bistveno, da »nalogo, ki mu je dodeljena, opravlja kot služenje v Cerkvi in v dobro Cerkve, v dobro vernikov. Papež Frančišek je v nagovoru Kongregaciji za zadeve svetnikov 12. decembra 2019 poudaril, da morajo postulatorji v sebi gojiti zavedanje, da so postopki, ki jih obravnavajo, »stvarnosti duhovne narave«.

Vloga postulatorja v postopkih za beatifikacijo

Ob koncu pogovora pa je prefekt spregovoril o vlogi postulatorja v postopku o junaških krepostih ali mučeništvu. Njegova naloga je »slediti in izpolniti vse korake, ki jih predvideva kanonski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo. Ob tem je potrebno poudariti, da vloga postulatorja nikakor ne sme biti omejena le na pravni vidik. Kakor določa Pravilnik, postulator spodbuja in usklajuje dejavnosti, ki pripomorejo k poznavanju svetniških kandidatov ter vabi k molitvi na njihovo priprošnjo.« Kardinal Semeraro je pri tem spomnil, da mora postulator pred uradnim začetkom postopka o junaških krepostih, mučeništvu ali daru življenja, posebno in ustrezno pozornost nameniti preverjanju, če je prisoten pristen, trajen in razširjen sluh svetosti in znamenj. Lik postulatorja in naloga, ki jo opravlja, sta po besedah kardinala Semerara še vedno pomembna in hkrati delikatna. Dokaz za to je prav novi Pravilnik, za katerega se je že dalj časa čutilo, da je potreben. Če postulatorji svojo nalogo vzamejo resno in v cerkvenem duhu, lahko naredijo veliko dobrega za postopke in za Cerkev.

Prisluhni prispevku
Petek, 15. oktober 2021, 13:18