Išči

160 let vatikanskega časnika L'Osservatore Romano

Pred 160. leti je izšla prva številka vatikanskega dnevnega časopisa L'Osservatore Romano. Praznovanje poteka v duhu odprtosti za prihodnost in zavedanja o pomembni 160-letni preteklosti.

Andreja Červek - Vatikan

Danes, 1. julija, mineva 160 let od začetka izhajanja vatikanskega časnika L'Osservatore Romano. Je eden najbolj znanih časopisov na svetu in najstarejši dnevni časopis, ki izhaja v večnem mestu Rim. Prva številka je izšla 1. julija 1861, takoj po razglasitvi Kraljevine Italije. Časopis je prevzel ime dotedanjega zasebnega lista (1849–1852), ki ga je financirala francoska katoliška legitimistična skupina. Okrogla obletnica se praznuje v duhu odprtosti za prihodnost in zavedanja o pomembni 160-letni preteklosti, v kateri je časnik L'Osservatore Romano živel kot protagonist malih in velikih dogodkov človeške zgodovine.

»Strankarski časopis«

Današnja številka vsebuje še neobjavljeno papeževo besedilo, v katerem sveti oče pravi: »Berem ga vsak dan. In ko v nedeljo ne izide, mi nekaj manjka.« Izrazi svojo »starodavno« strast do tega »strankarskega časopisa« – kot ga je imenoval tudi med opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, na praznik sv. Petra in Pavla, ko je spomnil na 160-letnico njegovega izhajanja. »Tudi v Argentini sem tedensko izdajo v španščini bral v celoti, ker vem, da je to vez s Svetim sedežem, z naukom in z življenjem Cerkve, z njeno zgodovino,« pravi Frančišek. Med povratkom iz Romunije, 2. junija 2019, je novinarjem dejal: »Berem strankarski časopis in tudi vi bi ga morali brati, ker je to časopis, ki ponuja ključ za interpretacijo, in to, kar mislim, je na teh straneh.«

Papež v dveh besedah povzema poslanstvo, ki ga že 160 let opravlja ta »izredno posebni časopis« (kot ga je ob stoletnici, leta 1961, opredelil kardinal Montini): dokumentirati misel, besede in dela papeža in Svetega sedeža ter bralcu ponuditi ključ za razlago zgodovinske in duhovne stvarnosti katolištva in časa, ki nam ga je dano živeti, časa, ki ga beremo, »opazujemo« iz Rima, z očmi Cerkve.

L'Osservatore Romano, 3.-4. maj 1968
L'Osservatore Romano, 3.-4. maj 1968

Bratsko novinarstvo

Ob praznovanju 160. obletnice L'Osservatoreja Romana, bo od 1. do 5. julija časopis izšel s petimi posebnimi prilogami, ki bodo začetek vrste posebnih izdaj, prilog, pobud in dogodkov, načrtovanih za to jubilejno leto. Pet posebnih izdaj bo vsebovalo članke glavnih urednikov večjih italijanskih in mednarodnih časopisov: El Pais in Le Monde, Avvenire, Corriere della Sera in La Repubblica, Fohla de S.Paulo in Limes, La Semaine Africaine in Scarp de’ tennis.

Duh, ki vodi uredništvo, ni nostalgično vračanje v slavno preteklost, temveč konstruktivno odprtje za izzive prihodnosti. Gre za nov zagon, ustvarjanje prostora za razpravo in iskanje odgovorov na vprašanja, kot sta: Če je res, da živimo v času »spremembe dobe«, kako se spreminja novinarstvo in kako si želimo, da bi se preoblikovalo? Ali je lahko okrožnica Fratelli tutti pokazatelj poti »bratskega novinarstva« in odgovor na krizo, ki jo je izbruh pandemije dramatično in neizogibno postavil na svetlo?

Meditacije o evangeliju pripravljajo ženske

Izboljševanje in razvijanje časopisa se nadaljuje in prinaša vrsto novosti: povezuje se tiskana in digitalna izdaja, kar odpira nove prihodnje projekte. Vlaganje v posodobitev se je v zadnjih dveh letih povečalo. Od 4. oktobra lani, ko je s časopisom izšla okrožnica Fratelli tutti, je bralcu na razpolago vsebinsko, oblikovno in grafično prenovljen časopis. Med novostmi zagotovo izstopa tudi naslednja: rubriko Dobra vest, ki je tedenska meditacija o nedeljskem evangeliju, vedno umeščena na prvo stran, bodo prvič pripravljale ženske – pet strokovnjakinj za Sveto pismo in duhovnost, od katerih nekatere že sodelujejo v mesečni reviji Ženske Cerkev Svet. Revija je maja letos dosegla 100. številko in pod vodstvom uredniškega odbora, ki ga koordinira Rita Pinci, nadaljuje svoje poslanstvo. Serijo meditacij začenja s. Maria Ignazia Angelini, opatinja benediktinske opatije Viboldone. Sledile bodo Lucia Vantini, Rosalba Manes, Rosella Barzotti in s. Fulvia Sieni.

L'Osservatore Romano, 15. maj 1891, ko je izšla okrožnica Rerum Novarum
L'Osservatore Romano, 15. maj 1891, ko je izšla okrožnica Rerum Novarum

»Dnevni politično-verski časopis«

L'Osservatore Romano je časopis z majhno naklado, »vendar je zaradi svojih edinstvenih značilnosti vir primarnega pomena, zlasti za zgodovino Cerkve in papeštva v modernem in sodobnem času. Na začetku bi se moral imenovati »L'amico della verità« (Prijatelj resnice). Od prve številke dalje je dobil poimenovanje »politično-moralni časopis«, nato pa je postal »dnevni politično-verski časopis«. Da bi se poudarilo njegov polemični značaj sta se leta 1862 na naslovnici pojavila dva še danes uporabljena latinska izraza: izraz iz rimskega prava »unicuique suum« (vsakemu svoje) in evangeljski citat »non praevalebunt« ([peklenska vrata] ga ne bodo premagala).

L'Osservatore Romano v sedmih jezikih

L'Osservatore Romano se tiska popoldne, vsak dan, razen ob nedeljah in verskih praznikih po vatikanskem koledarju. Ureja se ga v italijanščini, vendar so papeška besedila pogosto tudi v latinščini, kot je v primeru okrožnic in drugih dokumentov. A v resnici L'Osservatore Romano izhaja v sedmih jezikih: tedenske izdaje se pripravljajo v francoščini, španščini, angleščini, portugalščini, nemščini, v poljskem jeziku izhaja mesečno, od leta 2007 pa ga je mogoče brati tudi v malajalamu, enem od jezikov v jugozahodni Indiji. Ta edini vatikanski časopis ima uradni značaj objavljanja informacij s seznamom avdienc in papeških imenovanj. Objavlja pa tudi celotne papeževe govore, homilije in pisna besedila, novice o Svetem sedežu in katoliški Cerkvi v svetu ter mednarodne, kulturne in verske informacije.

Četrtek, 1. julij 2021, 13:17