Išči

Praznovanje vesaka na Tajskem Praznovanje vesaka na Tajskem 

Voščilo Papeškega sveta za medverski dialog ob budističnem prazniku vesak

»Budisti in kristjani: spodbujajmo kulturo skrbi in solidarnosti.« To je naslov sporočila, s katerim Papeški svet za medverski dialog letos vošči budistom ob njihovem največjem prazniku vesak. Obhajajo ga v mesecu maju, datum pa se razlikuje od države do države.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Na začetku voščila je izražena želja, da bi praznik, s katerim se spominjajo Budovega rojstva, razsvetljenja in smrti v srca budistov po vsem svetu prinesel veselje, vedrino in upanje.

Nadalje beremo, da »tragična svetovna situacija, zaznamovana s pandemijo covida-19, spodbuja pripadnike vseh verstev, naj na nove načine sodelujejo v službi skupnemu človeštvu. V okrožnici Fratelli tutti, ki jo je podpisal v Assisiju 3. oktobra 2020, je papež Frančišek poudaril nujno potrebo po univerzalni solidarnosti, ki bi človeštvu omogočila skupaj premagati težko krizo, ki mu grozi, saj se "nihče ne more rešiti sam" (papež Frančišek, Fratelli tutti, 32).«

V nadaljevanju sporočila je predsednik Papeškega sveta za medverski dialog spomnil, da voščila ob vesaku – letošnje je že 26. – poudarjajo veliko vrednot, ki so nam skupne, in »modrost, ki podpira sodelovanje, ki si ga želimo, posebej v težkih časih, kot so današnji. Zaradi trpljenja, ki ga je povzročila pandemija covida-19, se zavedamo ranljivosti in medsebojne odvisnosti, ki zadeva vse. Poklicani smo odkrivati in udejanjati solidarnost, ki je del naših verskih izročil. Kakor pravi papež Frančišek, je v teh zelo starih, z globokim simbolizmom nabitih pripovedih »že navzoče danes veljavno prepričanje, da je vse med seboj povezano in da je naša iskrena skrb za lastno življenje in za naš odnos z naravo neločljivo povezana z bratstvom, pravičnostjo in zvestobo v odnosih do drugih.« (papež Frančišek, Poslanica za svetovni dan miru 2021).

Budistični nauk o brahmavihari (štiri nebeška domovanja ali kreposti) nam ponuja vedno veljavno sporočilo solidarnosti in dejavne skrbi. Ko govori o ljubeznivi prijaznosti, ki se imenuje mettā, vabi častilce, naj gojijo brezmejno ljubezen do vseh. »Kakor mati varuje otroka tudi za ceno življenja, tako naj se goji neizmerno ljubeznivo prijaznost do vseh živih bitij.« (Mettā Sutta) V skladu z Budovim naukom so tudi zdravniki povabljeni, naj »pohitijo, da bi delali dobra dela in se vzdržali hudega, saj tisti, ki dela dobro počasi, navadno rad dela húdo.« (Dhammpada, 116)

Naj dramatična situacija zaradi pandemije covida-19 okrepi naše vezi prijateljstva in nas še bolj združi v služenju človeški družini, tako da sprejmemo za svojo »kulturo dialoga kot pot, skupno sodelovanje kot način življenja, vzajemno poznavanje kot metodo in kriterij.«

Dragi prijatelji budisti, to so misli, ki jih letos rad podelim z vami, s pogledom, uprtim v prihodnost z upanjem in vedrino. Lep praznik!

kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
predsednik Papeškega sveta za medverski dialog

Četrtek, 27. maj 2021, 14:09