Išči

Sveti Jožef in mladi Jezus (Gerrit Van Honthorst, 1630) Sveti Jožef in mladi Jezus (Gerrit Van Honthorst, 1630) 

Pismo predsednikom škofovskih konferenc o novih vzklikih v litanijah svetega Jožefa

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v soboto, 1. maja, na praznik sv. Jožefa delavca, poslala predsednikom škofovskih konferenc pismo o novih vzklikih v litanijah svetega Jožefa.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov – Vatikan

KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE IN DISCIPLINO ZAKRAMENTOV
Prot. št. 133/21
PISMO PREDSEDNIKOM ŠKOVOFSKIH KONFERENC
O NOVIH VZKLIKIH V LITANIJAH SVETEGA JOŽEFA
Vatikan, 1. maj 2021, sv. Jožef delavec

Spoštovani gospod,
ob sto petdeset letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve je sveti oče Frančišek objavil Apostolsko pismo Patris corde z namenom »povečati ljubezen do tega velikega svetnika, da bi nas spodbudilo, da bi prosili za njegovo priprošnjo in da bi posnemali njegove kreposti in njegovo navdušenje.«

V tej luči se je zdelo primerno posodobiti litanije v čast sv. Jožefa, ki jih je 1909 potrdil Apostolski sedež (prim. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), z vključitvijo sedmih vzklikov, ki izhajajo iz posegov papežev, ki so razmišljali o vidikih lika zavetnika vesoljne Cerkve. To so naslednji: »Custos Redemptoris« (prim. sv. Janez Pavel II., apostolska spodbuda Redemptoris custos); »Serve Christi« (prim. sv. Pavel VI., homilija 19. 3. 1966, navedeno v Redempotoris custos št. 8 in Patris corde, št. 1); »Minister salutis« (sv. Janez Krizostom, navedeno v Redemptoris custos, št. 8); »Fulcimen in difficultatibus« (prim. Frančišek, Apostolsko pismo Patris corde, uvod); »Patrone exsulum, afflictorum, pauperum« (Patris corde, št. 5).

Novi vzkliki so bili predstavljeni svetemu očetu Frančišku, ki je odobril njihovo vključitev v litanije sv. Jožefa, kakor je v besedilu, ki je priloga tega pisma.

Naloga škofovskih konferenc bo poskrbeti za prevod litanij v jezike, ki so v njihovi pristojnosti in jih objaviti; ti prevodi ne potrebujejo potrditve Apostolskega sedeža. Po svoji preudarni presoji bodo škofovske konference lahko na primerno mesto ob ohranjanju literarne vrste uvedle tudi druge vzklike, s katerimi sv. Jožefa posebej častijo v njihovih deželah.

Ko vam z veseljem sporočam to odredbo v vednost in izvajanje, vam izražam svoje spoštovanje.

Vaši ekscelenci vdan v Gospodu
Arthur ROCHE
nadškof tajnik
P. Corrado MAGGIONI, S.M.M.
podtajnik

Sobota, 1. maj 2021, 12:06