Išči

Nadškof Gallagher: Razorožitev je etični imperativ

Tajnik Svetega sedeža za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, je na vrhu seje Konference za razorožitev v Ženevi izpostavil stališče Svetega sedeža, da je svet brez jedrskega orožja mogoč in nujen ter da so razorožitev, razvoj in mir tri med seboj odvisne zadeve. Razorožitev ne more biti »izbirni cilj«, ampak »je etični imperativ«.

Andreja Červek – Vatikan

V video sporočilu, s katerim se je danes obrnil na Konferenco za razorožitev, ki poteka v Ženevi, je tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher dejal, da je ob mnogih izzivih na področju varnosti, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, bistveno, da se Konferenca za razorožitev zaveda, da določene zadeve morajo preseči omejene individualne interese glede na njihov prispevek k skupnemu dobremu. Izpostavil je, da je »želja po miru, varnosti in stabilnosti ena od najglobljih hrepenenj človeškega srca«.

Skupna odgovornost vseh držav

Pa vendar sedanje ozračje medsebojnega nezaupanja in načenjanje multilateralizma ovira prizadevanje za dosego teh plemenitih hrepenenj. In to je po Gallagherjevem prepričanju še posebej resno na področju razorožitve. Medtem ko je razorožitve še posebej pomembna za jedrsko, kemično in biološko orožje, se prav tako nanaša na povečano vojaško tekmovalnost v zunanjem prostoru in tudi na področju kibernetskega prostora in umetne inteligence (na primer avtonomni smrtonosni orožni sistemi). »Tukaj imajo države skupno odgovornost, ki pomeni vzpostavitev konkretnih meja, ki morajo biti upoštevane zaradi interesa našega skupnega človeštva.«

Nadškof Gallagher je prav tako izpostavil problem ilegalne trgovine z lahkim orožjem ter izrazil zaskrbljenost v zvezi z eksplozivnim orožjem, še posebej na naseljenih območjih, ki postaja vedno manj »konvencionalno« in vedno bolj »orožje množičnega uničenja« in preganjanja, ko se maščuje nad mesti, šolami, bolnišnicami, kraji bogočastja in osnovno infrastrukturo, namenjeno civilnemu prebivalstvu, s čimer se ogroža njegove možnosti za celostni človeški razvoj.

Razorožitev, razvoj in mir

»Razorožitev, razvoj in mir so tri med seboj odvisne zadeve,« je izpostavil nadškof Gallagher ter opozoril, da ogromna vojaška potrošnja, ki gre onkraj dejanskih potreb za zagotovitev legitimne obrambe, podpihuje začarane kroge dozdevno neskončnih orožarskih tekmovanj, ki preprečujejo, da bi se sredstva namenilo za reševanje revščine, neenakosti, nepravičnosti, izobraževanja in zdravja. »Vez med narodno varnostjo in kopičenjem orožja je lažna logika in ostaja pohujšanje, v kolikor pospešuje stalno nesorazmerje med viri denarja in inteligence, ki služijo smrti, in viri, ki služijo življenju.«

Svet brez jedrskega orožja je mogoč nujen

»Sveti sedež želi poudariti, da je svet brez jedrskega orožja tako mogoč kot nujen,« je izpostavil Gallagher in v nadaljevanju poudaril, da Sveti sedež nikakor ne namerava spregledati kompleksnosti razorožitve in nadzora nad oboroževanjem. In ravno zato želi državam članicam, ki se udeležujejo vrha Konference, ponuditi dva predloga.

Na prvem mestu je Gallagher dejal, da želi Sveti sedež »spodbuditi Konferenco za razorožitev, da strokovno prouči področje verifikacije oz. preverjanja, kar bi v prihodnje lahko oblikovalo morebitna pogajanja o razorožitvi in nadzoru nad orožjem«. To je še posebej pomembno v zvezi z jedrskim razoroževanjem, a se prav tako lahko uporabi pri ostalih vrstah orožja. Prav je izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije za povečanje zanesljive verifikacije. Preverjanje, ki je pomembno merilo pri vzpostavljanju zaupanja, je tudi temeljna komponenta pri zagotavljanju učinkovitosti pogodb, v duhu dobro znanega pregovora »zaupaj in preveri«.

Nadškof Gallagher je v nadaljevanju zatrdil, da Sveti sedež prav tako smatra, da »bi ponovna formalna razprava o omejitvah za oborožitev in o splošni in popolni razorožitvi, pod učinkovitim sistemom kontrole in preverjanja, bila izredno koristna za delo te Konference«. To je še posebej res, če upoštevamo glavne grožnje miru in varnosti ter mnoge njihove dimenzije v tem mnogovrstnem svetu 21. stoletja, kot so na primer terorizem, nesorazmerni konflikti, kibernetska varnost, okoljstveni problemi, revščina. »Te grožnje nas pozivajo, da odgovorimo z bolj povezanim in odgovornim sodelovanjem. Pandemija covida-19 nam prav tako jasno kaže, da se je treba podati v to smer. Kot je papež Frančišek pogostoma izpostavil: sedanjo krizo bomo lahko premagali samo, če bomo delali skupaj, kakor povezana človeška družina. Zares, nihče ni varen, dokler nismo vsi varni,« je zatrdil nadškof Gallagher.

Sklenil je, da ob vseh velikih izzivih, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, razorožitev ne more biti več samo »izbirni cilj«, ampak »je etični imperativ«. Sveti sedež Konferenco spodbuja, naj se zavzame za dosego konkretnih in trajnih dogovorov o miru in bratstvu.

Sreda, 24. februar 2021, 12:40