Išči

Znamki ob 90-letnici Radia Vatikan in 160-letnici časopisa L'Osservatore Romano

Med novimi priložnostnimi znamkami, ki jih bosta 22. februarja izdala Vatikanska pošta in filatelistični urad, bosta tudi dve, ki bosta obeležili 90-letnico Radia Vatikan in 160-letnico vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Eno leto po tem, ko so bile v nov Dikasterij za komunikacijo združene vse enote s področja komunikacije, bo Vatikan s posebnim lističem z dvema znamkama in s poštnim žigom prvega dne obeležil 90-letnico Radia Vatikan in 160-letnico vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Ob tej priložnosti spomnimo na besede papeža Frančiška rimski kuriji med božičnimi voščili 21. decembra 2019: »Na novo kulturo, ki jo zaznamujejo dejavniki konvergence in multimedijskosti, mora na področju komunikacije primerno odgovoriti tudi Sveti sedež. Danes glede na različnost služb prevladuje multimedijska oblika, kar zaznamuje tudi način, kako se jih zaznava, o njih razmišlja ter se jih udejanjanja.«

Na lističu je na levi strani kip nadangela Gabriela, ki ga je papež Pij XII. razglasil za zavetnika sporočanja in Radia Vatikan. Simbolizira namreč tiste, ki preko medijev širijo veselo novico evangelija. Zemljevid sveta v ozadju simbolizira širjenje krščanskega sporočila s strani Cerkve, ki ostaja zvesta Gospodovemu naročilu: »Pojdite po vsem svetu.« (Mr 16,15) Na znamki za 1,15 evra je upodobljen prvi mikrofon Radia Vatikan, na znamki za 2,40 evra pa prva stran prve številke časopisa L'Osservatore Romano.

Sobota, 30. januar 2021, 16:49