Išči

Sveta Ciril in Metod Sveta Ciril in Metod 

Sveta Ciril in Metod pred 40. leti razglašena za sozavetnika Evrope

Pred 40. leti sta sveta Ciril in Metod bila razglašena za sozavetnika Evrope. Kardinal Koch ju opiše kot »priči nerazdeljene enosti, ki ohranja različnost«.

Andreja Červek - Vatikan

Zadnji dan leta 2020 je potekala 40. obletnica razglasitve svetih Cirila in Metoda za sozavetnika Evrope. Janez Pavel II. ju je razglasil z apostolskim pismom Egregiae Virtutis, 31. decembra 1980, in sicer ob stoletnici okrožnice Grande Munus (1880), v kateri je papež Leon XIII. izpostavil apostolsko dejavnost svetih Cirila in Metoda ter njun god uvrstil v liturgični koledar katoliške Cerkve.

Kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov, je v video sporočilu izpostavil, da sta svetnika za vse nas pričevalca enosti, ki ima neločljiv izvor in zmore ohranjati različnosti. »Ob 40. obletnici razglasitve svetih Cirila in Metoda za sozavetnika Evrope, skupaj s svetim Benediktom, želim iz srca voščiti,« zatrdi kardinal Koch v sporočilu. »Poslanstvo svetih Cirila in Metoda za slovanske narode predstavlja poglobitev novega zavedanja svoje kulture, na nek način sam vstop v kulturo preko zapisanega jezika, ki je pravkar nastal. Zapisala sta govorjeni jezik, ga izrazila s pisnimi znamenji ter ga na ta način izročila tistim, od katerih sta ga tudi prejela. Evangelij se je tako izrazil v zapisnem slovanskem jeziku.«

Kardinal spomni, da sta brata iz Soluna v Velehrad na Moravsko, v srce Evrope, prinesla grško in bizantinsko tradicijo ter s strani Cerkve v Rimu poskušala pridobiti odobritev bogoslužnih besedil v slovanskem jeziku ter priznanje svojega poslanstva. »Sveta Ciril in Metod, čaščena tako na Vzhodu kot Zahodu, sta za vse priči tiste enosti, ki je v izvoru nerazdeljena in je zmožna ohranjati različnosti. Njuno življenje naj nam je navdih na poti enosti in to naj nam izprosi njuna priprošnja,« sklene kardinal Koch.

Sobota, 2. januar 2021, 11:42