Išči

Proces IOR: Caloia in Liuzzo obsojena zaradi pranja denarja in poneverjanja

V četrtek, 21. januarja, popoldan je Giuseppe Pignatone, predsednik vatikanskega sodišča, prebral obtožnico sodnega procesa, ki se je začel marca 2018 z vložitvijo tožbe vatikanskega Zavoda za verske ustanove (IOR). Nekdanji predsednik IOR-ja Angelo Caloia in nekdanji pravni zastopnik Gabrielle Liuzzo sta bila spoznana za kriva pranja denarja, poneverjanja in nezakonite prilastitve ogromnega premoženja. Obsojena sta na zaporno kazen in na plačilo globe.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Z razsodbo je sodišče Države mesta Vatikan zaključilo proces proti Caloiu in Liuzzu, ki se je nanašal na tožbo glede prodaje 29 nepremičnin, ki so bile v lasti IOR-ja in nadzorovanega podjetja SGIR d.o.o. Glede na obtožnico, ki večinoma temelji na preiskavah, ki jih je leta 2014 opravila skupina Promontory, naj bi Caloia in Liuzzo, v dogovoru s tedanjim generalnim direktorjem IOR-ja Leliem Scalettijem, med letoma 2002 in 2007 pod tržno ceno prodala 29 nepremičnin in na ta način zase pridobila 59 milijonov evrov premoženjske koristi. Ta denar naj bi delno oprala v Švici, tudi s pomočjo Liuzzovega sina Lamberta Liuzza. Preiskava, ki je trajala približno dve leti, je, zahvaljujoč sodelovanju vseh strani, lahko pojasnila poglavitne vidike dogodkov. Izvedenci so med drugim razliko med zneskom, ki sta ga prejela IOR in podjetje SGIR ter med tržno vrednostjo nepremičnin ocenili na 34 milijonov evrov. Na sodišču je bilo dokazano, da sta si obtoženca v nekaterih primerih resnično prilastila del denarja, ki so ga plačali kupci, ali denarja IOR-ja in SGIR-a, v višini  približno 19 milijonov evrov. Caloio in Liuzza je spoznalo za kriva več dejanj poneverjanja na škodo IOR-ja ter nezakonitega prilaščanja denarja na škodo podjetja SGIR, poleg tega pa sta obtožena tudi pranja denarja. Sodišče ju je obsodilo na skupno 8 let in 11 mesecev zapora, plačati pa morata tudi 12.500 evrov globe. Oproščena sta bila obtožb glede prodaje tistih nepremičnin, pri katerih ni bilo zadostnih dokazov, da sta si prilastila denar, čeprav je bila kupna cena v veliko primerih znatno nižja od cene na tedanjem trgu. Lamberta Liuzza pa je sodišče obsodilo na pet let in dva meseca zapora ter 8.000 evrov globe zaradi kaznivega dejanja pranja denarja.

Zaradi kaznivih dejanj je bilo obtožencem za vedno uradno prepovedano opravljanje javnih služb, poleg tega pa so jim zasegli tudi denar v skupni vrednosti okoli 38 milijonov evrov. Prav tako bodo morali IOR-ju in njegovemu nadzorovanemu podjetju SGIR povrniti okoli 20 milijonov evrov škode. Isti dan je vatikansko sodišče potrdilo preprečevalne ukrepe glede Gabriella Liuzza ter ukazalo zaplembo vsote okoli 14 milijonov evrov, ki jo ima na svojem bančnem računu IOR in mu je bila že pred časom začasno odvzeta, ter 11 milijonov evrov, ki jih ima v švicarskih bankah.

Gre za prvo uporabo norm, ki so stopile v veljavo decembra 2018, in sicer v bolj splošnem okviru usklajevanja vatikanske zakonodaje z mednarodnimi standardi v boju proti pranju denarja, korupciji in drugim težkim kaznivim dejanjem.

Petek, 22. januar 2021, 13:06