Išči

Papeška akademija za življenje: Tudi pri distribuciji cepiv naj obvelja solidarnost

Papeška akademija za življenje opozarja pred »nacionalizmom cepljenja«. Imunizacija je namreč »skupno dobro za vse«. Izogniti se je treba zamudam pri dobavi cepiva, predvsem v revnih državah, ter biti pozorni, da ne bi nihče ostal zadaj.

Andreja Červek – Vatikan

»Pred zelo resnimi problemi, ki se pojavljajo v zvezi z izdelavo in dobavo cepiva proti covidu-19, Papeška akademija za življenje odločno poudarja, da je nujno treba opredeliti ustrezne sisteme za transparentnost in sodelovanje,« beremo v izjavi, ki jo je podpisal predsednik Vincenzo Paglia. Preveč je antagonizma in tekmovalnosti, obstaja pa tudi nevarnost velikih nepravičnosti. Sklicuje se na sporočilo papeža Frančiška Urbi et Orbi na božič, 25. decembra 2020, ko je sveti oče jasno poudaril: »Prosim vse, voditelje držav, podjetja, mednarodne organe, da spodbujajo sodelovanje in ne konkurence ter da iščejo rešitev za vse: cepivo za vse, še posebej za najranljivejše in pomoči potrebne na vseh območjih planeta. Na prvem mestu so najranljivejši in pomoči potrebni!«

Te papeževe besede, beremo v izjavi, zahtevajo »odgovorno poslušanje s strani vseh, krščanske skupnosti, vernikov, vseh moških in žensk dobre volje«. Dikasterij za celostni človeški razvoj in Papeška akademija za življenje sta 29. decembra 2020 izdala dokument o pomembnosti in načinih izvedbe cepljenja, kajti cepivo je skupno dobro vseh.« Med drugim se je pozvalo, naj se preseže logiko »nacionalizma cepljenja«, ki jo razumemo kot poskus različnih držav, da bi cepivo dobile v hitrejšem času ter kot prve pridobile količino, ki je potrebna za njihovo prebivalstvo. »Treba je pospeševati in podpreti mednarodne pogodbe o pridobivanju dovoljenj, da bi se tako pospešilo dostop vseh do proizvoda, se izognilo morebitnemu trgovskemu kratkemu stiku ter prav tako tudi v prihodnje ohranilo cenovno mejo.«  Industrijska izdelava cepiva mora potekati v duhu »sodelovanja med državami, farmacevtskimi podjetji in drugimi organizacijami«, in sicer na način, da bo izdelava lahko istočasno potekala na različnih koncih sveta.

»To je izjemna priložnost za novo prihodnost, ki je bolj solidarna.« Kar je, vsaj delno, bilo mogoče pri iskanju cepiva. Z istim duhom je treba sprožiti pozitivno sinergijo, pri tem pa ovrednotiti možnosti za izdelavo in distribucijo na različnih območjih, kjer se bo cepivo dobavljalo, pri čemer je pomembno načelo subsidiarnosti. »Izogniti se je torej treba, da bi nekatere države cepivo prejele z veliko zamudo, ker bi ga zmanjkalo zaradi predhodnega nakupa ogromnih količin s strani bogatejših držav,« poudarjajo na Papeški akademiji za življenje. Pri distribuciji cepiva je potrebna vrsta ukrepov, ki jih je treba opredeliti in realizirati, da bi se tako dosegli sporazumni cilji pri vsesplošnem dostopu do cepiva. »Poziv vladam držav in organizacijam Evropske unije ter Svetovne zdravstvene organizacije, da se aktivirajo v tem smislu, se zdi vedno bolj odločen in nujen. Na ta način bo postal konkreten tudi papežev poziv: vsi, bratje in sestre.«

Sobota, 23. januar 2021, 09:58