Išči

Papež Frančišek na ekumenskem srečanju v Ženevi, 21. junija 2018 Papež Frančišek na ekumenskem srečanju v Ženevi, 21. junija 2018 

Izšel je Ekumenski vademekum za pospeševanje enosti kristjanov

Ekumenski vademekum, ki ga je danes izdal Vatikan, je namenjen prizadevanju katoliških škofov na področju pospeševanja enosti kristjanov. Vsebuje konkretne smernice, kot so duhovni ekumenizem, dialog dejavne ljubezni, dialog resnice in dialog življenja.

Andreja Červek - Vatikan

Papeški svet za pospeševanje enosti kristjanov je izdal dokument o ekumenskem delovanju katoliške Cerkve z naslovom Škof in enost kristjanov: ekumenski vademekum. Gre za smernice, ki pomagajo katoliškim škofom na področju pospeševanja enosti kristjani. Ekumenski vademekum je izdan ob 60. obletnici Papeškega sveta za pospeševanje enosti med kristjani, ki ga je ustanovil papež Janez XXIII. leta 1960.

Dokument je odobril papež Frančišek, ki je v svojem pismu ob 25. obletnici okrožnice Ut unum sint zapisal, da »je služenje enosti bistveni vidik škofovega poslanstva«, ter izrazil upanje, da bi Vademekum bil »spodbuda in vodič« škofom pri opravljanju njihovih ekumenskih odgovornosti.

Katoliška Cerkev in ekumenizem

Besedilo Ekumenskega vademekuma je razdeljeno na dva osnovan dela. Prvi ima naslov »Pospeševanje ekumenizma v katoliški Cerkvi« in pojasni, kaj se pričakuje od katoliške Cerkve na področju izvrševanja njenega ekumenskega poslanstva. V ospredje so postavljene strukture in osebe, ki delujejo na ekumenskem področju tako na škofijski kot narodni ravni, ekumenska formacija ter vloga in delo škofijskih medijev. Drugi del pod naslovom »Odnosi katoliške Cerkve z ostalimi kristjani« opredeli štiri načine, s katerimi katoliška Cerkev vstopa v odnos z drugimi krščanskimi skupnostmi.

Duhovni ekumenizem, kultura srečanja, dialog

Na prvem mestu je »duhovni ekumenizem«, ki je opredeljen kot duša ekumenskega gibanja. Vademekum opredeljuje način, kako naj škof vodi svoje ljudstvo pri molitvi, spreobrnjenju in svetosti za dobro enosti kristjanov, pri čemer je poudarjena pomembnost svetih spisov, očiščenje spomina in »ekumenizem krvi«. »Dialog dejavne ljubezni« je povezan s »kulturo srečanja« na ravni vsakodnevnih stikov in sodelovanja, s čimer se goji in poglablja odnose, ki kristjane povezujejo v kreposti krsta. »Dialog resnice« se nanaša na iskanje resnice Boga, ki jo katoličani živijo skupaj z ostalimi kristjani preko ekumenskega teološkega dialoga. »Dialog življenja« približa priložnosti za izmenjavo in sodelovanje z drugimi kristjani na področju pastoralne oskrbe (pastoralni ekumenizem), pričevanja svetu (praktični ekumenizem) in preko kulture (kulturni ekumenizem).

Osnova je drugi vatikanski koncil

Smernice Ekumenskega vademekuma slonijo na dekretu drugega vatikanskega koncila o ekumenizmu Unitatis redintegratio, okrožnici sv. Janeza Pavla II. o ekumenizmu Ut unum sint ter dveh dokumentih Papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov, in sicer Direktorij za izvajanje načel in norm o ekumenizmu in Ekumenska razsežnost formacije tistih, ki se posvečajo pastoralni službi.

Praktična navodila

Ob koncu vsakega poglavja je seznam »praktičnih navodil«, ki s preprosto terminologijo predlagajo konkretne dejavnosti in iniciative, ki se jih lahko izvaja na lokalni in regionalni ravni. V sklepnem delu Ekumenskega vademekuma je krajši opis mednarodnih teoloških razprav, v katerih sodeluje katoliška Cerkev.

Petek, 4. december 2020, 11:30