Išči

Zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnikov letos preko spleta

Sklenilo se je 14. plenarno zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnikov. V ospredju bilo tudi vprašanje posledic pandemije na žrtve zlorab.

Andreja Červek – Vatikan

Prejšnji teden, od 16. do 18. septembra 2020, je potekalo 14. plenarno zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnikov. Razprave, ki so se delno odvijale tudi preko spleta, so se nanašale na vprašanje spletnega izvajanja programov za pomoč, raziskav in izobraževanj; govorilo se je o priložnostih in izzivih virtualne in digitalne stvarnosti, ki se vedno bolj razvija, beseda pa je tekla tudi o posledicah lockdowna in karantene za mladoletnike in osebe, ki so bile žrtve zlorab.

Kot je komisija zapisala v sporočilu za javnost, je skupina za delo z žrtvami zlorab, družinami in s strokovnjaki svoje naloge opravila preko spleta. Komisija sedaj namerava pripraviti serijo spletnih konferenc in seminarjev o pomoči in spremljanju žrtev zlorab, pri tem pa upoštevati različne kulturne kontekste. Pilotni projekt Survivor Advisory Panels je na lokalni ravni čutil velik vpliv pandemije, a kljub temu je mogoče opaziti nekatere rezultate, na primer: odbor v Braziliji je podprl oblikovanje urada, ki bo posebni komisiji za zaščito pomagal pri izvajanju papeževega apostolskega pisma Vos estis lux mundi.

Skupina za vzgojo in formacijo je pregledala rezultate nedavne serije spletnih konferenc o zaščiti otrok in ranljivih oseb med covidom-19, v katerih so sodelovali odgovorni pri nekaterih kongregacijah, zaposleni na področju pastorale, formatorji, učitelji in predstavniki zdravstva ter socialne pomoči.

Skupina za smernice in pravila za zaščito je imela seminar na temo Pospeševati in zaščititi dostojanstvo oseb, obtoženih zlorab nad mladoletniki. Govorilo se je o oblikovanju ravnotežja med zaupnostjo, transparentnostjo in odgovornostjo. Izpostavljena je bila velika vloga različnih dikasterijev rimske kurije in strokovnjakov s področja kanonskega prava, ki so dali velik prispevek k razpravi o postopkovnih vprašanjih, ki se nanašajo na zakrament sprave, kanonske postopke in pravna vprašanja. Študije so v angleškem in italijanskem jeziku bile predstavljene v reviji o kanonskem pravu Periodica, ki jo izdaja Papeška univerza Gregoriana.

V zvezi z Vademecumom, ki ga je pripravila Kongregacija za nauk vere, 16. julija 2020, komisija za zaščito mladoletnikov izpostavlja prispevek k okrepitvi upravljanja sodišč in jasnejšo pojasnitev načina, kako poslušati pričevanja oseb, ki so doživele zlorabe.

Ponedeljek, 21. september 2020, 10:40