Išči

Kardinal Marian Jaworski in papež Janez Pavel II. Kardinal Marian Jaworski in papež Janez Pavel II. 

Umrl kardinal Marian Jaworski, obnovitelj Cerkve v Ukrajini

Umrl je ukrajinski kardinal Marian Jaworski, tesen prijatelj Janeza Pavla II. in človek, ki je po padcu totalitarnega režima obnovil Cerkev v Ukrajini.

Andreja Červek – Vatikan

V soboto, 5. septembra 2020, je umrl kardinal Marian Jaworski, upokojeni nadškof v Lvovu v Ukrajini. Star je bil 94 let. Vse življenje je sledil svojemu škofovskemu geslu Živeti je zame Kristus. Bil je tesen prijatelj sv. Janeza Pavla II. in mu je tudi podelil zakrament poslednjega maziljenja. Po drugi svetovni vojni je imel pomembno vlogo pri obnovi cerkvenega življenja v Ukrajini, ki je bilo zatirano s strani komunističnega režima. S smrtjo kardinala Jaworskega kardinalski zbor šteje 219 kardinalov, 122 je volivcev, 97 pa nevolivcev v primeru konklava. Jaworski je kot član kardinalskega zbora bil edini ukrajinskega porekla.

Marian Jaworski se je rodil 21. avgusta 1926 v Lvovu v Ukrajini. Leta 1945 je vstopil v tamkajšnje višje semenišče, a je bil zaradi boljševiške okupacije ozemlja prestavljen v kraj Kalwaria Zebrzydowska na Poljskem, kjer je nadaljeval študij filozofije in teologije. V duhovnika je bil posvečen 25. junija 1950. Isto leto je končal teologijo in nadaljeval študij na Teološki fakulteti v Krakovu in Filozofski fakulteti Katoliške univerze v Lubinu. Več let je bil docent na Katoliški teološki akademiji v Varšavi, leta 1976 pa je postal redni profesor na Papeški teološki fakulteti v Krakovu. Leta 1985 je prejel častni doktorat univerze v Bochmu v Nemčiji.

Krakov je za Mariana Jaworskega bil tako rekoč drugi dom. Tukaj se je njegova pot tudi prekrižala s potjo Karola Wojtyle, ki je bil sedem let starejši in ki ga je za časa opravljanja doktorata večkrat gostil na svojem domu. Med njima se je oblikovala trajna in spoštljiva prijateljska vez.

Papež Janez Pavel II. je 21. maja 1984 Jaworskega imenoval za naslovnega škofa v Lambesiju in apostolskega administratorja v Lubaczówu. Škofovsko 

posvečenje je prejel 23. junija 1984. Papež ga je 16. januarja 1991 imenoval za nadškofa metropolita v Lvovu v Ukrajini. In tako se je po 46 letih vrnil nazaj v svoje rojstno mesto, kjer si je začel prizadevati za reorganizacijo pastoralne dejavnosti, pomagati ponovno vzpostaviti župnije, se zavzemati za gradnjo cerkva, ki so bile v času komunističnega režima največkrat spremenjene v koncertne dvorane, kine, gledališča in športne telovadnice. Veliko pozornosti je namenil delovanju višjega semenišča v Lvovu, ki je zatem bilo ustanovljeno leta 1997, saj se je zavedal velike pomembnosti formacije domačega klera. Sam je postal tudi rektor semenišča, da bi tako od blizu sledil razvoju ustanove. Zelo se je zavzemal za pripravo zrelih in odgovornih vernikov laikov.

Papež Janez Pavel II. je Jaworskega umestil za kardinala in ga imenoval riservatio in pectore na konzistoriju, 21. februarja 1998, kar je bilo objavljeno med konzistorijem, 21. februarja 2001. Kardinal Jaworski je bil dolga leta predsednik Ukrajinske škofovske konference. Objavil je vrsto teoloških in filozofskih knjig ter bil znan po svojem pronicljivem pristopanju k problemu ateizma z vidika krščanske antropologije. Aprila 2005 se je udeležil konklava, med katerim je bil izvoljen Benedikt XVI. 21. oktobra 2008 pa je postal upokojeni nadškof.

Pred tremi leti je poljski predsednik Duda kardinalu Jaworskemu podelil Red belega orla za častne zasluge, kar je najvišje državno priznanje. A kot se ga spominja krakovski nadškof Marek Jędraszewski, je Jaworski bil vedno mož velike kulture in pobožnosti. S strani Janeza Pavla II. je bil deležen velikega spoštovanja in nekaj časa je bil celo njegov spovednik. Za sabo pušča pričevanje vere, ki služi Cerkvi vse do konca, vedno s svojo veliko ponižnostjo.

Torek, 8. september 2020, 09:58