Išči

Sveti sedež: Zaščititi pravice starostnikov tudi v času pandemije

Sveti sedež poziva k zaščiti pravic ostarelih oseb tudi v času pandemije, kajti človekove pravice nimajo starosti. V ponedeljek, 21. septembra 2020, je v Ženevi potekalo zasedanje Sveta ZN za človekove pravice, namenjeno poročilu neodvisnega strokovnjaka o spoštovanju pravic ostarelih. Med govorniki je bil tudi nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri ZN v Ženevi, ki je poudaril, da je nujno treba zaščititi človekove pravice in dostojanstvo starostnikov, za kar pa so potrebni izčrpni, zanesljivi in verodostojni podatki.

Andreja Červek - Vatikan

Poročilo o spoštovanju pravic ostarelih oseb je pokazalo »resno vrzel v podatkih«, ki poskušajo prikazati življenjsko stvarnost starejših oseb in uživanje njihovih človekovih pravic. Ta vrzel po Jurkovičevih besedah jasno opozarja na izključevanje. Statistični podatki ostarele osebe prikazujejo kot »homogeno skupino, medtem ko je realnost precej drugačna«. Omejena perspektiva namreč »onemogoča ustrezno ocenitev njihovih potreb, prikrajša pa tudi za primerno ovrednotenje njihovega prispevka družbi, tudi kot skrbnikov in prostovoljcev«. V tem smislu »so kvalitetni, takojšnji in zanesljivi podatki temeljni za opredelitev in zapolnitev vrzeli« na področju zaščite človekovih pravic pri tej populaciji, z namenom izboljšanja formulacije in implementacije ciljnih meril.

Nadškof Jurkovič je izpostavil, da »je pandemija covida-19 nedvomno pokazala na vitalno pomembnost podatkov, saj predstavlja nenadomestljivo sredstvo za opazovanje zdravstvenega izrednega stanja in omogoča specifično odzivanje, ki sloni na dejstvih«. Čeprav covid-19 predstavlja veliko nevarnost za vsako starostno obdobje, je tveganje za okužbo pri starejših večje, višja pa je tudi stopnja obolelosti in smrtnosti. Jurkovič je spomnil na »velik davek«, ki ga je covid-19 terjal med ostarelimi ljudmi v ustanovah za oskrbo ostarelih po vsem svetu. »Upoštevajoč to strašno situacijo je potrebno natančno poročanje o okužbah s covidom-19 in o smrtnosti zaradi njega, do katerih je prišlo v teh ustanovah, in tako izboljšati monitoring znotraj teh centrov,« je zatrdil Jurkovič.

Opozoril je, da v izrednih razmerah, kakršne so sedanje, ostarele osebe naletijo na večje in pogostejše ovire pri takojšnjem in ustreznejšem diagnosticiranju in zdravljenju. Pri tem je izpostavil zaskrbljenost Svetega sedeža, da bi odločitve o porazdelitvi medicinskih sredstev, vključno z ventilatorji, lahko bile ali se že sprejemajo izključno na osnovi starosti pacienta. »Zato je izredno pomembno,« je poudaril, »da se zdravstveni postopki in odločitve v vsaki okoliščini vodijo na podlagi klinične ocenitve ter jasnega zavzemanja za zaščito pravice do visokih standardov na področju fizičnega in psihičnega zdravja ter dostojanstva vsake osebe.«

V zadnjih mesecih je celoten svet bil priča visokemu davku covida-19, ki ga je plačala celotna generacija ostarelih oseb. Kljub svoji šibkosti pa ta generacija predstavlja »najdragocenejši vir izkušenj in neprecenljivega učenja tako za sedanjost kot prihodnost človeške družine«. Jurkovič je spomnil na besede papeža Frančiška, da so starostniki »korenine in spomin naroda (…), njihova izkušnja pa je dragocen zaklad, potreben, da v prihodnost gledamo z upanjem in odgovornostjo«. »Nujno je treba varovati življenja ostarelih oseb in zaščititi njihove človekove pravice in dostojanstvo. Da bi dosegli tako plemenit in potreben cilj, pa so izčrpni, zanesljivi in verodostojni podatki ključnega pomena za opredelitev in odstranitev ovir pri uživanju njihovih človekovih pravic ter za ocenitev učinkovitosti sedanjih meril,« je sklenil nadškof Jurkovič.

Torek, 22. september 2020, 10:13