Išči

Novi logotip "Stella Maris" Novi logotip "Stella Maris" 

»Stella Maris«, 100 let delovanja. Pismo kard. Turksona, novi logotip

»Stella Maris« (nekdanji Apostolat morja) letos obhaja stoletnico obstoja. Gre za organizacijo, ki deluje v več kot tristo pristaniščih po vsem svetu ter nudi duhovno in materialno podporo mornarjem, ribičem in njihovim družinam. Ob omenjenem jubileju je kardinal Peter Turkson, prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, napisal posebno pismo. V njem je med drugim vlade in različne organizacije pozval, naj zagotovijo varno zamenjavo posadk, ki so morale zaradi pandemije ostati na morju in se ne morejo vrniti domov.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Svetovni kongres prestavljen

Stoletnico delovanja organizacije »Stella Maris« so sicer nameravali slovesno obeležiti v Glasgowu na Škotskem, kjer naj bi od 29. septembra do 4. oktobra letos potekal 25. svetovni kongres Apostolata morja, vendar pa je bil dogodek zaradi pandemije prestavljen na prihodnje leto. Namesto govora, ki bi ga imel ob tej priložnosti, je kardinal Turkson vsem, ki so povezani s pomorsko pastoralo, namenil posebno pismo. V njem se je zahvalil kaplanom in prostovoljcem »Stella Maris«, ki vsako leto podpirajo več kot milijon pomorščakov ter vsaj 70.000-krat obiščejo različne ladje.

Covid-19 in humanitarna kriza na morju

Prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju spomni, da je zaradi zaprtja meja in karantene, ki so jo uvedle mnoge države v boju s pandemijo, nastala tudi »humanitarna kriza na morju«. Več kot 300.000 oseb, ki delajo v pomorstvu, je namreč v tem trenutku blokiranih na morju in se ne morejo vrniti na svoje domove. Po besedah kardinala Turksona jim »Stella Maris« izraža svojo bližino ter poziva vlade ter narodne in mednarodne organizacije, naj sodelujejo »pri reševanju te dramatične situacije«. Spodbuja jih, naj zagotovijo varno menjavo posadk. »Želimo, da se, ki so blokirani na morju, vrnejo v svoje države in se ponovno združijo s svojimi dragimi,« še poudari kardinal v pismu.

Začetki in današnji izzivi

Nadalje spomni na začetke Apostolata morja: pred stotimi leti se je v Glasgowu srečala majhna skupina laikov z namenom, da bi pomorsko vejo Apostolata molitve spremenila v Apostolat morja. 17. aprila 1922 jim je kardinal Gasparri, tedanji vatikanski državni tajnik, poslal pismo z »odobritvijo in spodbudo« papeža Pija XI. Današnje poslanstvo pa kardinal Turkson vidi predvsem sredi izzivov velikih sprememb na področju pomorske industrije: plovila so vedno bolj informatizirana in posadke vedno bolj multikulturne. Poleg tega sta se zaradi piratstva, kriminalizacije in covida-19 povečala stres in osamljenost. Kardinal nato poudari, da se je tudi pastoralno poslanstvo razvilo in uporablja nove tehnologije. Kljub temu pa smo po njegovih besedah danes bolj kot kdajkoli prej poklicani, da se pri načrtovanju prihodnosti pomorskega apostolata »odpremo Duhu prenove ter najdemo nove načine in sredstva, da bi bili Cerkev, ki pluje z osebami, ki so zaposlene v pomorstvu«.

Novi logotip

Ob stoletnici delovanja ima »Stella Maris« tudi spremenjen logotip. Z njim želijo odgovoriti na znamenja časov ter »poudariti katoliške korenine in ohraniti simbolizem prejšnjega logotipa«. Po mnenju kardinala Turksona ne gre le za »lepo znamenje«, ampak predstavlja našo povezanost in skupno identiteto. Zato mora biti »naše vodilo in vir navdiha pri prizadevanju v služenju pomorskemu svetu.« Novi logotip je sestavljen iz naslednjih elementov, ki so v pismu tudi razloženi:
Sidro je simbol upanja. Poklicani smo, da prinašamo upanje v svet obupa in osamljenosti.
Rešilni pas je simbol vere. Oznanjati moramo krščansko vero, da bi mogli številni katoličani, ki so del posadke, povečati in okrepiti zaupanje v Gospoda.
Srce Jezusovo je simbol dejavne ljubezni. Izkazovati jo moramo tako, da sprejmemo vsako osebo, ne glede na njeno narodno pripadnost, etnijo, spol, versko ali kulturno izobrazbo; vedno v spoštovanju kulture in vere te osebe.
Svetlobni žarki so simbol Kristusove luči, ki jo moramo izžarevati, da bi razkrili svet krivic, zlorab in izkoriščanja.
Element, ki je dodan novemu logotipu, pa so morski valovi, ki poudarjajo novo zavedanje o skrbi za morje kot okolje, v katerem živijo in delajo pomorščaki.

Kardinal Turkson ob koncu pisma s posebno molitvijo izroči poslanstvo organizacije »Stella Maris« Devici Mariji, Morski Zvezdi, v prošnji, da bi bila še naprej »varen pristan za mornarje, ribiče in njihove družine«.  

P. Bruno Ciceri o imenu in logotipu

O potrebi po posodobljenem logotipu in poenotenem imenu je v pismu kaplanom in prostovoljcem spregovoril tudi p. Bruno Ciceri, mednarodni direktor »Stella Maris«. V njem zapiše, da prvotno ime »Apostolat morja« (v latinščini Apostolatus Maris) spominja, da se je na začetku njihovo poslanstvo navdihovalo pri Apostolatu molitve. Sčasoma se je širilo in postopoma so v mnogih pristaniščih odprli centre za ljudi, zaposlene v pomorstvu, ki so jih imenovali »Stella Maris«. Gre za tradicionalno ime za Marijo kot zvezdo vodnico, ki nas vodi h Kristusu. Ti dve imeni, »Apostolat morja« in »Stella Maris«, sta po besedah p. Cicerija »pogosto napisani na logotipu in z njima navadno pojmujejo pastoralo ljudi, ki so zaposleni v pomorstvu. Včasih je zaradi tega prišlo do zmede in nerazumevanja, saj se je zdelo, da gre za dve različni in ločeni organizaciji. Danes mornarji »naše kaplane in prostovoljce povezujejo bolj z imenom "Stella Maris" kot "Apostolat morja",« še poudari p. Ciceri in nadaljuje: »Od sedaj bo uradno ime, ki bo določalo apostolat katoliške Cerkve za zaposlene v pomorstvu, "Stella Maris" in bo nadomestilo dosedanje ime, "Apostolat morja".« Po njegovih besedah je latinski izraz boljša izbira, ker je bolj univerzalen in ne potrebuje prevoda, tako tudi ne more priti do zmede, ki lahko včasih nastane v določenem jeziku. Ob tem prav tako spomni, da je potrebno v krizni situaciji, v kateri se nahajamo, ponovno premisliti tradicionalni pristop organizacije »Stella Maris« pri udejanjanju njene pastorale, ter biti ustvarjalni in najti nove načine in pristope.

Glede prenovljenega logotipa pa je p. Ciceri poudaril, da vsebuje vse elemente prejšnjega, dodana pa sta simbol morja, ki spominja na pomen skrbi za okolje, ter ime »Stella Maris«. Vsi simboli so poenostavljeni in upodobljeni na sodoben način, zanje so uporabljene barve, ki ji pogosto najdemo v pomorski industriji.

Torek, 29. september 2020, 14:39