Išči

Vatikan. Poročilo AIF: konkretni rezultati mednarodnega sodelovanja

Ustanova za finančno informiranje (AIF) Svetega sedeža in države mesta Vatikan je včeraj predstavila finančno poročilo za leto 2019. Prijavljenih je bilo 64 primerov sumljivih dejavnosti. Ugotovljena je bila nizka stopnja tveganja na področju pranja denarja in nizka stopnja tveganja na področju finančnega terorizma. V številnih primerih je prišlo do izmenjave informacij z mednarodnimi nadzornimi organi, mednarodno sodelovanje pa je dalo konkretne rezultate.

Sodelovanje s sodnimi organi

AIF je odredil štiri preventivne ukrepe, en tekoči račun pa tudi blokiral. Petnajst primerov je bilo predanih vatikanskemu sodišču. Na začetku decembra 2019 je bil namreč podpisan protokol o sodelovanju s sodniško pisarno, da bi se tako okrepili postopki in ukrepi za zagotavljanje zasebnosti informacij, ki prihajajo iz tujih enot za finančno informiranje (UIF).

Poročilo izpostavlja, da se na splošno krepi tendenca proti večji kvaliteti opozoril, pri čemer se upošteva tudi pripravljene smernice s specifičnimi indikatorji za prepoznavanje nepravilnosti in tveganih pristopov. V večino morebitnih primerov kaznivih dejanj finančne narave so vpletene tuje osebe, v preiskovalne postopke pa so vključene tudi zunanje sodne oblasti. Gre predvsem za mednarodne utaje, vključno z davčno utajo, ter nezakonite poneverbe.

Konkretni rezultati pri izmenjavi informacij na mednarodni ravni

Kot je razvidno iz poročila, je bilo delovanje AIF-a še posebej intenzivno na mednarodni ravni. V izmenjavo informacij s tujimi enotami za finančno informiranje (UIF) je bilo vključenih več kot 370 subjektov, kar je privedlo do konkretnih rezultatov preko analize kompleksnih finančnih načrtov. To je pripomoglo k prenosu finančnih informacij, relevantnih za sodniško pisarno in zunanje sodne oblasti. Podpisani so bili štirje novi protokoli s tujimi enotami za finančno informiranje (UIF), in sicer s Finsko, Cookovimi otoki, Republiko Češko in Srbijo. Vsega skupaj je do sedaj bilo sprejetih šestdeset protokolov. AIF-a je v osemnajstih primerih izmenjal informacije s tujimi nadzornimi organi. Mednarodno sodelovanje je vključevalo tudi analizo kompleksnih finančnih načrtov, povezanih z različnimi sodnimi oblastmi, vključno s poročili o potencialnih kršitvah in ilegalnih dejanjih.

Inšpekcija potrdila skladnost z normami

Vatikanski IOR je dvakrat obiskala inšpekcija. Prvič junija 2019, ko je preverila tehnično skladnost z zakonodajno in določila veljavne predpise v zvezi s plačniškimi storitvami ter opredelila zahteve, ki so potrebne za sprejem plačil SEPA. Drugič je inšpekcija na IOR-ju preverila skladnost na področju preventive in preprečevanja pranja denarja in finančnega terorizma ter tudi učinkovitost delovanja sprejetih ukrepov in predpisov. V obeh primerih je inšpekcija ugotovila visoko stopnjo skladnosti z normami.

Nizka raven nevarnosti finančnega terorizma

Boj proti finančnemu terorizmu ostaja prioriteta. Poročilo potrjuje, da je v letu 2019 AIF prejel samo eno opozorilo o potencialni povezanosti, posredni ali neposredni, s financiranjem terorizma. Po temeljiti preiskavi niso našli nobenih subjektivnih ali objektivnih elementov, ki bi dejansko lahko vodili v operacije in aktivnosti finančnega terorizma. Tudi na tem področju se torej ugotavlja nizka stopnja tveganja v povezavi s finančnim terorizmom.

Nizka stopnja notranjega tveganja

Lansko leto je bil obnovljen seznam držav z visoko stopnjo tveganja in pomanjkljivimi strategijami na področju preprečevanja in zoperstavljanja pranju denarja in finančnega terorizma, pri čemer se je upoštevalo javne sezname Skupine za mednarodno finančno ukrepanje. Odbor za finančno stabilnost je potrdil srednje nizko stopnjo tveganja na področju pranja denarja in financiranja terorizma ter ni opazil pomembnih groženj na notranji ravni. Opaženo je bilo tveganje, povezano z mednarodnimi in/ali čezmejnimi dejavnostmi. Nekatere sektorje je vendarle treba okrepiti, kot so na primer donacije, ustanove brez dobička, javne administracije in javne pogodbe.

Vedno več notranjega sodelovanja

Poročilo tudi izpostavlja notranje sodelovanje s kompetentnimi oblastmi Svetega sedeža in mestne države Vatikan, ki se je povečalo in okrepilo, kar je privedlo do štiriindvajsetih prošenj za izmenjavo informacij med organi v zvezi s 423 subjekti. Sodelovanje je pripeljalo do vidnega porasta glede na leto poprej na področju sodelovanja med oblastmi Svetega sedeža in države Vatikan, kar potrjuje povečano sodelovanje in izmenjavo podatkov in informacij na interni ravni ter prav tako večje vključevanje Svetega sedeža in Vatikana v boju proti pranju denarja in finančnemu terorizmu.

Preprečevanje davčnih utaj

Vidno se je zmanjšal pretok denarja čez mejo. Poročilo kaže, da analiza, ki jo je opravil AIF, ni pokazala bistvenih anomalij ali znakov tveganja. Sveti sedež se je torej zelo zavzel za zagotavljanje sodelovanja in izmenjavo informacij na mednarodni ravni, da bi tako preprečil davčne utaje in podprl izpolnjevanje davčnih obveznosti s strani državljanov in tujih pravnih oseb, ki so povezane z IOR-jem. Preverjanja in kontrole, ki jih je leta 2019 opravil AIF so pokazala, da je aktualizacija sprejetih postopkov s strani IOR-ja v celoti učinkovita. Dejavnosti monitoringa prav tako niso pokazale bistvenih nepravilnosti in tveganj.

Sobota, 4. julij 2020, 12:05