Išči

Kardinal Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vere. Kardinal Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vere. 

Kardinal Ladaria: Novi priročnik bo posodobljen s prispevkom krajevnih Cerkva

Kardinal Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vere na kratko predstavlja novi priročnik o nekaterih točkah postopka obravnavanja primerov spolnih zlorab mladoletnih s strani klerikov.

Kardinal Luis F. Ladaria DJ

Priročnik o nekaterih točkah postopka obravnavanja primerov spolnih zlorab mladoletnih s strani klerikov se je porodil iz številnih prošenj prispelih na Kongregacijo za nauk vere, ki so jih poslali škofje, ordinariji, predstojniki ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, da bi imeli pri roki orodje, s katerim bi si lahko pomagali pri delikatni nalogi pravilnega vodenja primerov diakonov, prezbiterjev in škofov, ko so obsojeni zlorabe mladoletnih. Novejša zgodovina potrjuje večjo pozornost Cerkve do te globoke rane. Sicer ni samo pot pravičnosti edina pot pri delovanju Cerkve, je pa potrebna za dosego resnice dejstev. Gre namreč za artikulirano pot, ki vstopa v gost gozd norm in praks, v katerim pa so včasih ordinariji in predstojniki negotovi v katero smer iti.

Tukaj je torej  priročnik, ki je napisan predvsem za njih in ne toliko za pravne delavce, ki jim pomagajo pri obravnavanju primerov. Ne gre za normativno besedilo, saj ni sprejet noben nov zakon. Gre namreč za priročnik z navodili, ki ga bo vzel v roko tisti, ki mora pravilno obravnavati primere od samega začetka pa vse do zaključka, oziroma od prve novice o morebitnem deliktu (notitia de delicto) pa vse do dokončnega zaključka primera (res indicata). Med tema dvema skrajnostma so roki, ki jih potrebno spoštovati, korake, ki jih je potrebno storiti, sprožiti komunikacijo, sprejeti odločitve.

Zahteva po tem pripomočku je bila formalizirana na srečanju predsednikov škofovskih konferenc z vsega sveta o zaščiti mladoletnih v Cerkvi (od 21. do 24. februarja 2019). Ob tej priložnosti je sveti oče izročil 21 točk za razmišljanje za usmeritev dela. Prva se glasi: „Izdelati praktični priročnik, v katerem bodo nadrobno navedeni koraki, ki jih mora storiti (cerkvena) oblast v vseh ključnih kriznih trenutkih nekega primera“. Predlog so zbrali in podali udeleženci, tako da je bila na zaključni tiskovni konferenci izdelava besedila sprejeta med tiste konkretne predloge, ki jih je potrebno uresničiti.

Viri tega besedila so tako pravni kot praktični. Na normativnem nivoju so navedki veljavnega zakonika, osnovnih in procesnih predpisov o deliktih, pridržanih Kongregaciji za nauk vere in izdanih v obliki motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001), ki ga je posodobil Benedikt XVI. leta 2010 in še novejši motu proprio Vos estis lux mundi (2019). Poleg norm pa je v priročniku uporabljen še drugi vir in to je praksa Kongregacije za nauk vere, ki se je oblikovala skozi leta delovanja, še zlasti od leta 2001 naprej, ko  so bila sprejeta prva določila glede najtežjih deliktov. Pri tem so uporabljeni prispevki številnih kanonistov, tako znotraj kot zunaj kongregacije, krajevnih in škofijskih sodišč, ki so skozi ta leta vodili preiskave in procese s pooblastilom Kongregacije za nauk vere. Ta praksa se je z leti utrjevala in je sedaj dozorela.

Priročnik bo danes izročen v prvi verziji imenovani 1.0. Gre torej za številko, ki predvideva bodoča posodabljanja. Ker gre za priročnik, bo potrebno slediti morebitnemu razvoju kanoninčnih predpisov in ga njim prilagoditi. Dati pa bo moral odgovor tudi na nove izzive, ki jih bo ponudila izkušnja pri pravi obravnavi teh primerov. Moral pa se bo bogatiti tudi s preudarki, ki bodo prišli iz različnih cerkvenih stvarnosti: škofij, institutov, cerkvenih fakultet, centrov pa poslušanje, ki so ali bodo ustanovljeni na škofijskem ali med škofijskem nivoju. Njihov kakovosten prispevek bo pomagal popraviti, integrirati, bolj natančno določiti in razjasniti tiste točke, ki po sebi zahtevajo bolj poglobljen razmislek.

Četrtek, 16. julij 2020, 15:00