Išči

Giuseppe Pignatone Giuseppe Pignatone  

Predsednik vatikanskega sodišča o novem motupropriju

Ob objavi včerajšnjega motuproprija papeža Frančiška »o transparentnosti, nadzoru in konkurenčnosti v postopkih prisojanja javnih pogodb« je Giuseppe Pignatone, predsednik vatikanskega sodišča, zapisal svoje razmišljanje o pomenu tega dokumenta.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Po njegovem mnenju je novi zakonik nov pomemben izraz volje papeža Frančiška, in torej Svetega sedeža, da bi bili dejaven del mednarodne skupnosti, tudi s sprejemanjem in podelitvijo predpisov, ki so bili v teh letih pomemben navdih za reforme na različnih področjih vatikanske pravne ureditve.

Kot je dejal sveti oče ob začetku novega sodnega leta, si »Sveti sedež prizadeva sodelovati pri zavzemanju mednarodne skupnosti za izgradnjo pravičnega in poštenega sobivanja,« ter da je predvsem pozoren na razmere, v katerih se nahajajo najrevnejši in izključeni; poleg tega je vzpostavil tudi notranje nadzorne mehanizme in uvedel učinkovite kontrole.

Po Pignatonejevem mnenju ni potrebno ponovno poudariti prizadevanja papeža Frančiška proti korupciji, saj gre za tematiko, ki jo v svojih govorih zelo pogosto omenja.

Cilji, ki si jih novi zakonik zastavlja, so jasno navedeni v apostolskem pismu, ki mu je priloženo. Ti so naslednji:
1. Znatno zmanjšanje stroškov ekonomije na podlagi širše in korektne konkurence med ekonomskimi akterji, ki se bodo lahko vpisali v poseben register. Potrebno je spomniti, da je tema zmanjšanja stroškov izredno aktualna in pomembna v tem obdobju velikih ekonomskih težav za ves svet, tudi za Sveti sedež in za Vatikan, ki bo žal še trajalo. Na to je pred kratkim spomnil tudi prefekt Tajništva za ekonomijo, p. Juan Antonio Guerrero Alves.
2. Učinkovito upravljanje sredstev.
3. Prenovljeno, odločno prizadevanje proti korupciji.

Za dosego teh ciljev so bila sprejeta boljša pravila in prakse, ki jih je izdelala mednarodna skupnost ter temeljijo na načelih transparentnosti in so naklonjeni konkurenci. Poleg tega je predviden razčlenjen nadzorni sistem, tudi informacijski.

Od tukaj izhaja tudi nov »zakonik o javnih naročilih«, če želimo uporabiti ta izraz, ki velja tako za ustanove rimske kurije ter za tiste, ki so upravno povezani s Svetim sedežem, pa tudi za Državo mesta Vatikan.
Pignatone pri tem poudari, da mora tudi novi zakonik vsebovati načela, ki so lastna vatikanski ureditvi, zato 81. člen predvideva, da morajo biti vse pogodbe urejene glede na kanonsko pravo oz. na zakone Vatikanske države.

Kot zapiše predsednik vatikanskega sodišča, uvedba novih pravic in dolžnosti seveda zahteva, da obstaja sodnik, ki zagotavlja njihovo upoštevanje ter ureja spore med pogodbeniki. Ta pristojnost, ki bi znala v prihodnosti postati zelo zahtevna, je bila dodeljena Državnemu sodišču prve stopnje, z možnostjo pritožbe na prizivnem sodišču. Poleg tega je bil uveden nov postopek, ki se razlikuje od veljavnega civilnega zakonika, in bo mogel zadovoljiti specifičnim potrebam, ki jih narekuje tako posebna in pomembna zadeva. Prav tako je predvidena tudi klavzula glede izpodbijanih postopkov, vendar pa je predpisan čas kratek, z namenom, da bi se izognili nevarnosti zamujanja ali celo zastojev pri izvajanju pogodbe.

Z dodelitvijo te nove pristojnosti je po Pignatonejevem mnenju sveti oče ponovno izrazil svoje zaupanje vatikanskim sodnikom. Ob tem pa poudari, da si bodo ti po svojih najboljših močeh prizadevali, da ga bodo še naprej ohranjali.

Torek, 2. junij 2020, 12:51