Išči

Sedež Administracije za upravljanje premoženja Apostolskega sedeža (APSA). Sedež Administracije za upravljanje premoženja Apostolskega sedeža (APSA). 

Papežev odlok o prenosu pristojnosti nad CED z APSA-e na SPE

Papež Frančišek je med avdienco kardinalu Parolinu ustno odobril odlok, ki nosi podpis državnega tajnika, o prenosu pristojnosti nad Centrom za obdelavo podatkov (CED) z Administracije za upravljanje premoženja apostolskega sedeža (APSA) na Tajništvo za ekonomijo (SPE).

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Odlok po avdienci pri svetem očetu

Potem ko se je pojavila potreba po zagotavljanju bolj racionalne organizacije ekonomskega in finančnega obveščanja Svetega sedeža in informatiziranja modelov in postopkov glede tega in tudi zato, da se zagotovi poenostavitev dejavnosti in učinkovitost nadzora, kar je temeljnega pomena za pravilno delovanje organizmov rimske kurije in v pričakovanju, da izvajanje glede tega namena urada, z imenom Center za obdelavo podatkov (CED), ki je bil do sedaj inkardiniran pri Administraciji za upravljanje premoženja apostolskega sedeža (APSA) je
papež Frančišek
določil sledeče:
1. Odgovornost glede CED se prenese z APSA-e na Tajništvo za ekonomijo (SPE) v času, kot je bil določen s protokolom sporazuma, ki sta ga podpisala prva (APSE), ki jo zastopa predsednik msgr. Nunzio Galantino in drugi (SPE), ki ga zastopa prefekt p. Juan Antonio Guerrero DJ.

2. Uradi in stalno zaposleno osebje, ki pripada CED-u preide iz pristojnosti APSA-e v pristojnost SPE, razen tistih, ki po skupnem dogovoru in zaradi večje koristnosti lahko ostanejo pod pristojnostjo APSA-e

3. Prefekt SPE-a poskrbi za reorganizacijo služb in zagotovi APSA-i to, kar je potrebno za opravljanje svojih institucionalnih nalog.

Sveti oče je določil, da se sledeči ukrep objavi v L'Osservatore Romano 20. maja 2020 in preide v veljavo z 1. junijem 2020.

Iz Vatikana, 11. maja 2020
Pietro kardinal Parolin
državni tajnik 

Sreda, 20. maj 2020, 13:10