Išči

Postne duhovne vaje v Aricci: Domačnost z Bogom v molitvi

V Aricci so se včeraj zvečer začele postne duhovne vaje za rimsko kurijo. Letos jih vodi biblicist p. Pietro Bovati DJ, tajnik Papeške biblične komisije, ki je tokratne meditacije zbral pod naslovom »"Grm je gorel v ognju." (2Mz 3,2) – Srečanje med Bogom in človekom v luči Druge Mojzesove knjige, Matejevega evangelija in molitve Psalmov«.

Andreja Červek – Vatikan

Papež Frančišek meditacije spremlja na daljavo. Zaradi prehlada namreč ostaja v Domu sv. Marte, kot je to sam sporočil med včerajšnjim opoldanskim nagovorom. Sicer pa je sveti oče poslal tudi krajše sporočilo, ki ga je p. Bovati prebral na začetku duhovnih vaj: »Spremljam vas od tukaj. Duhovne vaje bom opravljal v svoji sobi in sledil meditacijam p. Bovatija, ki se mu zelo zahvaljujem. Molim za vas. Lepo prosim, tudi vi molite zame.«

Domačnost z Bogom

Uvodno razmišljanje je imelo naslov »Izkušnja Boga in pot: Mojzes, Kristus, molivec«. Molitev je pot, ki sledi božanskim sledem, in simbol tega dinamizma je Mojzes. Ko se prerok, kakor pripoveduje Druga Mojzesova knjiga, poda v shodni šotor, ki se nahaja zunaj tabora, to predstavlja »prehod v puščavo«, pomeni pustiti vse, da bi se srečal z Bogom. In oblak, ki je pokril shodni šotor, ko se mu je Mojzes približal, je znamenje Najvišjega, ki mu gre naproti. Kot je pojasnil 

p. Bovati, to preobrne precej razširjeno idejo, ki molitev istoveti z določeno besedo, ki jo človek nameni Gospodu, da je torej skoraj kot neka oblika recitacije. A avtentična molitev je v temelju preroška izkušnja, po kateri lahko človeško bitje v tišini posluša Gospodov glas. Gre za držo iz oči v oči. Sveto pismo pravi da Bog govori Mojzesu kot prijatelju.

Prva vrednost molitve je v tem, da ustvarja izjemno domačnost. »Domačnost z Bogom nima ničesar skupnega z udomačitvijo v verskih zadevah, niti z dobro teološko ali biblično kulturo. Domačnost je namreč izključen sad pristne molitve, v kateri je človeku dano videti, okušati ljubeči načrt Boga, njegovo dobrohotno hotenje, ki ga konkretno, brez odlašanja in velikodušno uresničuje. Brez te izkušnje domačnosti ne obstaja pristno versko življenje, ampak v najboljših primerih spretnost v svetih stvareh,« je dejal p. Bovati.

Živeti ogenj

Seveda se tega zaupanja ne more improvizirati, saj je končna točka določenega procesa. V določenem smislu je preobrazba podobna tisti, ki jo je Mojzes živel v izkušnji z gorečim grmom. Da bi prišli do takšne bližine z Bogom, je po Bovatijevih besedah potrebno doživeti ponavljajoči se ogenj. In pri tem grm lahko predstavlja človeško osebo v njeni šibkosti, slabotnosti in bedi, kakor je robidovje, ki pa dobi trajno življenjsko moč – ogenj.

»Ne gre samo za podžiganje malo gorečnosti v naši duši s kakšnim primernim izvajanjem pobožnosti, ampak gre prej za to, da se z obnovljenim prizadevanjem za resnico, z iskreno odprtostjo srca sprejme dar, ki ga je Jezus prinesel na svet. Ko je govoril: 'Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!'«

Ponižno pričakovati moč Svetega Duha

To je ogenj, ki ga neprestano potrebuje današnji svet, v katerem se kaže stanje duhovnih potreb, ki so izredno nujne in dramatične in ki zahtevajo duhovno moč ozdravljenja, ki ga samo Bog lahko podeli.

»Cerkev se je vedno želela duhovno prenavljati, poklicana je k procesu reforme, ki se seveda ne more omejiti na disciplinarne in administrativne ukrepe, kajti Duh spodbuja vzgibe in mučeništva, ki jih lahko sprejmejo samo svetniki. Kar lahko v zavedanju svoje odgovornosti kot vernikov storimo zdaj, je to, da stopimo v zgornjo sobo, kakor pripovedujejo Apostolska dela, in na skrivnem, vztrajni in soglasni v molitvi, ponižno pričakujemo moč Svetega Duha, ki bo prišel, v skladu z obljubo, na vse tiste, ki molijo.«

V meditativnem premišljevanju, ki bo slonelo na Drugi Mojzesovi knjigi, Matejevem evangeliju in Psalmih, je p. Bovati izpostavil še podobo Mojzesa, ki si sezuje sandale, ko se približa gorečemu grmu. Gre za zaustavitev bred božanskim, je povabilo, da se zaustavimo, da se naše srce ne zamoti z drugimi mislimi, ampak da se vse energije srca osredotočijo na srečanje z Bogom.

Ponedeljek, 2. marec 2020, 14:59