Išči

Operativna delovna skupina bo pomagala škofovskim konferencam, redovnim ustanovam in družbam apostolskega življenja pri pripravi in posodabljanju smernic o zaščiti mladoletnih. Operativna delovna skupina bo pomagala škofovskim konferencam, redovnim ustanovam in družbam apostolskega življenja pri pripravi in posodabljanju smernic o zaščiti mladoletnih.  

V Vatikanu predstavitev operativne delovne skupine za zaščito mladoletnih

V petek, 28. februarja, je na Tiskovnem uradu Svetega sedeža potekalo srečanje z novinarji, na katerem so predstavili operativno delovno skupino (task force), ki bo pomagala škofovskim konferencam, redovnim ustanovam in družbam apostolskega življenja pri pripravi in posodabljanju smernic o zaščiti mladoletnih. Prav tako so javnost seznanili s pobudami, ki so bile do sedaj uresničene od konca srečanja o zaščiti mladoletnih, ki je potekalo v Vatikanu od 21. do 24. februarja 2019.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Srečanje sta vodila msgr. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, tajnik Papeškega sveta za razlago zakonskih besedil, in p. Federico Lombardi DJ, predsednik Fundacije Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. in moderator srečanja o zaščiti mladoletnih v Cerkvi.

Kot je zapisano v sporočilu za javnost Tiskovnega urada Svetega sedeža, so bile v preteklem letu opredeljene podrobnosti omenjenega projekta. Sveti oče je sprejel naslednjih sedem točk, ki so bile predstavljene tudi na današnjem srečanju:

1. Delovno skupino vodi msgr. Edgar Peña Parra, namestnik za splošne zadeve pri Državnem tajništvu, pomagajo pa mu: kardinala Oswald Gracias, mumbajski nadškof, in Blase Joseph Cupich, nadškof Chicaga, msgr. Charles Jude Scicluna, nadškof Malte in namestnik tajnika na Kongregaciji za nauk vere, ter p. Hans Zollner DJ, redni profesor Inštituta za psihologijo na Papeški univerzi Gregoriana ter član Papeške komisije za zaščito mladoletnih.

2. Operativna delovna skupina (task force) bo pomagala škofovskim konferencam, redovnim ustanovam in družbam apostolskega življenja pri pripravi in posodabljanju smernic na področju zaščite mladoletnih, v skladu z navodili, ki jih je izdala Kongregacija za nauk vere ter tudi z veljavno kanonsko zakonodajo glede zlorab, posebej z motu proprijem »Vi ste luč sveta« (»Vos estis lux mundi«), ki je bil izdan 7. maja 2019.

3. Za pripravo smernic bodo kljub temu še vedno pristojne in odgovorne posamezne škofovske konference, redovne skupnosti in družbe apostolskega življenja.

4. Delovna skupina bo delovala dve leti, začenši s 24. februarjem 2020. Sestavljajo jo koordinator, Andrew Azzopardi, odgovorni za Komisijo za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih v malteški cerkveni provinci, in nekateri strokovnjaki s področja kanonskega prava, ki prihajajo iz različnih držav.

5. Koordinator bo vsake tri mesece namestniku za splošne zadeve pri Državnem tajništvu poročal o delu, ki ga je opravila operativna delovna skupina.

6. Stroški za dejavnosti delovne skupine se krijejo iz posebnega fonda dobrotnikov.

7. Prošnje za pomoč bodo lahko škofovske konference, redovne skupnosti in družbe apostolskega življenja poslale na poseben elektronski naslov: taskforce@org.va.

Petek, 28. februar 2020, 13:40