Išči

Papež Frančišek Papež Frančišek 

Ukaz papeža Frančiška glede spremembe Norm o težkih deliktih

Papež Frančišek je med avdienco, odobreno kardinalu Pietru Parolinu, državnemu tajniku in kardinalu Luisu Franciscu Ladarji, prefektu Kongregacije za nauk vere 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo spremembe v »Normae de gravioribus delictis«.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Papež Frančišek je med avdienco, odobreno spodaj podpisanemu kardinalu državnemu tajniku in spodaj podpisanemu prefektu Kongregacije za nauk vere 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo sledeče spremembe v »Normae de gravioribus delictis«, glede primerov, ki so pridržani za sodbo Kongregaciji za nauk vere, ki izhajajo iz Motu propria »Sacramentorum Sanctitatis Tutela«, sv. Janeza Pavla II., z datumom 30. april 2001, kakor tudi spremembe iz »Rescriptum ex Audientia SS.mi«, 21. maja 2010, na katerem je podpisan takratni prefekt Kongregacije za nauk vere kardinal William Levada:

1. člen
6. člen § 1, 2° »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Pridobivanje ali shranjevanje ali razširjanje z namenom pohote pornografskih slik oseb mlajših od 18 let s strani klerika na kakršen koli način in s katero koli napravo.«

2. člen
§ 1 – 13. člen  »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Funkcijo odvetnika ali pravnega zastopnika lahko opravlja vernik, ki ima doktorat iz kanonskega prava in jo odobri predsednik kolegija.«

§ 2 – 14. člen »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Po drugih sodiščih za primere, ki so v teh normah, lahko veljavno opravljajo službo sodnika, tožilca in notarja samo duhovniki.«

Sveti oče je določil, da naj bo ta Rescriptum objavljen v L’Osservatore Romano, kakor tudi v Acta Apostolicae Sedis in vstopi v veljavo od 1. januarja 2020 naprej.

Iz Vatikana, 3. decembra 2019

PIETRO Card. PAROLIN                                           LUIS FRANCISCO Card. LADARIA
Državni tajnik                                                           prefekt Kongregacije za nauk vere

Torek, 17. december 2019, 12:54