Išči

Papež Frančišek zbran v molitvi. Papež Frančišek zbran v molitvi. 

Odobritev Navodila glede zaupnosti primerov

Papež Frančišek je med avdienco, odobreno Edgarju Peñi Parri, namestniku za splošne zadeve državnega tajništva, 4. decembra 2019 določil, da se izda »Navodilo glede zaupnosti primerov«, ki je pripeta temu Ukazu in je njegov sestavni del.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Navodilo glede zaupnosti primerov

1. S stopnjo papeške tajnosti niso pokrite ovadbe, procesi in odločitve glede deliktov, ki so:
a) v 1. členu Mota propria »Vos estis lux mundi« od 7. maja 2019;
b) v 6. členu »Normae de gravioribus delictis«, glede primerov, ki so pridržani za sodbo Kongregaciji za nauk vere, ki izhajajo iz Motu propria »Sacramentorum Sanctitatis Tutela«, sv. Janeza Pavla II., z datumom 30. april 2001 in iz nadaljnjih sprememb.

2. Odprava papeške tajnosti je tudi v primerih, ko so ti delikti bili storjeni skupaj z drugimi delikti.

3. V primerih iz prve točke se informacije obravnava tako, da se zagotovi varnost, integriteta in rezerviranost v smislu kanonov 471, 2° ZCP in 244 §2, 2° ZVCP, z namenom zaščite dobrega imena, podobe in zasebnosti vseh vpletenih oseb.

4. Uradniška tajnost ni ovira pri izpolnjevanju dolžnosti, ki veljajo v vseh krajih, določenih z državnimi zakoni, v to so vključene obveznosti opozorila, kakor tudi pri izhajanju zahtevkov za izvršbo civilnih sodnih oblasti.

5. Tistemu, ki je podal opozorilo, osebi, ki trdi, da je bila prizadeta in pričam, se ne more naložiti nikakršna obveza molčečnosti glede dejstev iz primera.

Torek, 17. december 2019, 14:25