Išči

Molitev pred začetkom generalne kongregacije zasedanja sinode o področju Panamazonije. Molitev pred začetkom generalne kongregacije zasedanja sinode o področju Panamazonije. 

Na peti generalni kongregaciji tudi predlogi o ženskih laiških cerkvenih službah

Med prispevki na peti generalni kongregaciji posebne škofovske sinode za področje Panamazonije, ki je potekala v odsotnosti papeža Frančiška zaradi splošne avdience in v prisotnosti 174 sinodalnih očetov v novi sinodalni dvorani v sredo, 9. oktobra, dopoldne, so bili tudi predlogi o ženskih laiških cerkvenih službah.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Celostno zdravje Amazonije je ena od zaskrbljenosti, ki so bile izpostavljene danes v sredo, 9. oktobra, dopoldne v sinodalni dvorani v Vatikanu. Kapitalistični razvojni model, ki požira naravo, požari, ki uničujejo celotna področja, korupcija, izsekavanje in nelegalno obdelovanje zemlje ogrožajo zdravje ljudi tako na tem področju kot po vsem planetu.

Zaščititi prebivalstvo v prostovoljni samoti

Oči morajo biti usmerjene na domorodne prebivalce, ki živijo v prostovoljni samoti, še posebej na ranljive, ki so najbolj izpostavljeni izginotju. Da bi ohranili visoko pozornost glede te tematike, je bilo v dvorani čutiti potrebo po ustanovitvi mednarodnega cerkvenega observatorija za zaščito človekovih pravic in potreb skupnosti na tem področju.

Več dialoga: Cerkev naj doseže lokalne prebivalce

V sinodalni dvorani so izpostavili počasnost katoliške Cerkve pri doseganju zahtev lokalnih prebivalcev, saj je včasih daleč od njih in to praznino potem zapolni ponudba novih binkoštnih skupnosti. Zato je nujno in neodložljivo potreben ekumenski in medverski dialog, kot spoštljiva in rodovitna temeljna razsežnost Cerkve v izhodu na panamazonskem področju, medtem ko je inkulturacija več kot le izziv. Cerkev naj, ne da bi skrivala težave, ima domorodno obličje in naj spodbuja logiko, po kateri v bogati izmenjavi obrobje postane središče in središče postane obrobje.

Cerkvene službe naj odgovorijo na potrebe amazonskih ljudstev

V sinodalni pogled se je v dvorani vključil tudi poziv po večji vključenosti laikov z ustvarjanjem novih služb glede na potrebe amazonskih ljudstev. Cerkev naj bo ustvarjalna pri ponudbi raznovrstnih cerkvenih služb med Indijanci in ljudstvi gozdnatih področij. Od 2. vatikanskega koncila naprej so bile prošnje, naj se več napora vloži v inkulturacijo bogoslužja, torej v obhajanja, ki bodo spoštovala bolj izročila in jezike lokalnih ljudstev, kot tudi celostno sporočilo evangelija. S strani škofov je zato potrebno pozorno razločevanje, da ne bi že v naprej bila izključena nobena rešitev, tudi tista o posvetitvi poročenih moških.

V sinodalni dvorani so nadalje izrazili zahtevo mnogih bogoslovcev po čustveni formaciji, ki bi zdravila od spolne revolucije povzročene rane, saj je danes v mnogih želja po ponovnem odkritju vrednosti celibata in čistosti. Cerkev glede tega ne molči, temveč ponuja svoj zaklad, torej nauk, ki spreminja srca.

Ženske laiške cerkvene službe

Istočasno pa se je treba upreti naraščajočemu nasilju nad ženskami. V sinodalni dvorani se je ob tem pojavila ideja o uvedbi ženske laiške cerkvene službe za evangelizacijo, saj je potrebno bolj spodbujati aktivno udeležbo žensk po zgledu usmiljenega Samarijana v življenju Cerkve.

Edinost v različnosti

Prav tako je bilo v sinodalni dvorani rečeno, naj bi bolj uveljavljali edinost v različnosti, kot je to s podobo poliedra večkrat izrazil papež Frančišek. Nadalje je bila v sinodalni dvorani ponovno izražena zahteva, da se preide iz pastorale obiska v pastoralo navzočnosti in poslušanja. V Jezusu naj bi bile tako zakoreninjene vrednote vesoljnega bratstva, celostne ekologije in tudi življenjski slogi, ki se navdihujejo pri »lepem življenju«.

Sreda, 9. oktober 2019, 18:30