Išči

00222_21082019.jpg

Sporočilo za javnost o srečanju delovne skupine Svetega sedeža in Socialistične republike Vietnam

V Vatikanu je 21. in 22. avgusta potekalo 8. srečanje delovne skupine Svetega sedeža in Socialistične republike Vietnam. Srečanje sta skupaj vodila namestnik ministra za zunanje zadeve g. To Anh Dung in vodja delegacije Svetega sedeža msgr. Antoine Camilleri, podtajnik za odnose z državami. Ob zaključku srečanja je Tiskovni urad svetega sedeža objavil sledeče sporočilo za javnost.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Obe strani sta si izmenjali poglobljene poglede na odnos Vietnam – Sveti sedež. V to so bila vključena tudi vprašanja glede katoliške Cerkve v Vietnamu. Obe strani sta izrazili zadovoljstvo s pozitivnim razvojem bilateralnih odnosov v teh zadnjih letih, še posebej zaradi pogostih stikov obeh strani, ki so sledili 7. srečanju delovne skupine Vietnama in Svetega sedeža v Hanoju decembra lani ter zaradi posvetovanj vietnamske delovne skupine z nadškofom Marekom Zalewskim, nerezidenčnim papeškim predstavnikom.

Vietnamska stran je potrdila, da je vietnamska država nenehno izboljševala uresničevanje konsistentne politike v korist spoštovanja in zagotavljanja svobode veroizpovedi in religije ter s tem ustvarjala ugodno okolje za dejavnosti in razvoj katoliške skupnosti v Vietnamu. Sveti sedež je ob tem izrazil zadovoljstvo za pomoč države katoliški Cerkvi ter poudaril željo katoliških vernikov, da bi živeli svojo poklicanost kot dobri katoličani in dobri državljani kot dejanski prispevek k razvoju blagostanja v Vietnamu ter v zvestobi nauku Cerkve z dolžnim spoštovanjem veljavnih zakonov v državi.

Obe strani sta razpravljali o vprašanjih, ki se nanašajo na cerkveno situacijo v Vietnamu in prišli do soglasja glede načina pospeševanja nadaljnjih odnosov med Vietnamom in Svetim sedežem v bližnji prihodnosti, še posebej glede temeljih načel, ki bodo osnova za določitev statuta papeškega rezidenčnega predstavnika in urada tega istega rezidenčnega papeškega predstavnika v Vietnamu zaradi čimprejšnje vzpostavitve tega urada.

Obe strani sta tudi izrazili svoje prizadevanje pri nadaljevanju dialoga na osnovi zaupanja in spoštovanja obojestransko usklajenih počel, ki vodijo bilateralne odnose. Obe strani sta tudi poudarili pomembnost spodbujanja nadaljnjih stikov med obema stranema, vključno s tistimi na najvišji ravni.

Ob priložnosti tega obiska vietnamske delegacije v Vatikanu jo je sprejel papež Frančišek ter zatem tudi državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, kakor tudi tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher. Vsa ta srečanja so potekala v prisrčnem ozračju dobrohotnosti in obojestranskega spoštovanja. 

Petek, 23. avgust 2019, 12:57