Išči

Mednarodnega foruma mladih bo potekal v Rimu od 19. do 22. junija 2019 na temo Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi Mednarodnega foruma mladih bo potekal v Rimu od 19. do 22. junija 2019 na temo Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi 

Posinodalno srečanje 'Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi'

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je danes potekala predstavitev Mednarodnega foruma mladih, ki bo potekal v Rimu od 19. do 22. junija 2019 na temo Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi. Dogodek organizira Dikasterij za laike, družino in življenje.

Andreja Červek – Vatikan

Namen Mednarodnega foruma mladih je nadaljevati sinodalno pot, ki se je odprla z 15. generalnim zadevanjem škofovske sinode, ki se je odvijalo oktobra 2018 na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Gre torej za neke vrste »posinodalno srečanje«, kot je zatrdil Alexandre Awi Mello, tajnik Dikasterija za laike, družino in življenje. Apostolska konstitucija papeža Frančiška o škofovski sinodi Episcopalis Communio (15. september 2018) namreč poleg pripravljanje faze in samega poteka zasedanja, določa tudi fazo aktualizacije sinodalnega zasedanja, ki jo morajo izvesti delne Cerkve in škofovske konference ter različni organizmi rimske kurije, ki so kompetentni za temo sinode. In ravno v okviru te tretje, izvajalne faze, dikasterij organizira omenjeni forum mladih.

Udeležujejo se ga mladi delegati škofovskih konferenc in večjih cerkvenih gibanj in skupnosti, ki so mednarodno razširjeni. Navzoči pa bodo tudi nekateri strokovnjaki za področje mladinske pastorale na mednarodni ravni.

Glavni cilj tega posinodalnega srečanja bo opredeliti aktualizacijo sinodalnih predlogov z vidika mladinske pastorale. V sklepnem dokumentu namreč sinoda zahteva, naj aktivna udeležba mladih postane efektivna in redna na področjih prevzemanja soodgovornosti v delnih Cerkvah, v ustanovah škofovskih konferenc in vesoljne Cerkve. Sicer pa bo v prihodnjih štirih dneh velik del časa namenjen tudi molitvi, pogovorom in razpravam med samimi mladimi, ki so protagonisti v različnih cerkvenih stvarnostih.

Jutri, 19. junija, bo osrednja tema Sinodalna pot in njen vpliv na delne Cerkve. Udeležence bosta najprej nagovorila kard. Farrell in kard. Lorenzo Baldisseri, sledila bodo predavanja posebnega tajnika sinode o mladih Giacoma Coste, prisluhnilo se bo mladim in strokovnjakom, sledilo bo delo po skupinah. Zvečer bo kard. Baldisseri daroval sveto mašo.

Tema, ki bo zaznamovala četrtkove razprave, bo Christus vivit, zreli sad sinode  mladih. Dan se bo začel z lectio divina o besedah iz Lukovega evangelija Odprle so se jim oči (glej Lk 24,31). Vodila jo bo Rosalba Manes, docentka svetopisemske teologije. Uvodno predavanje z naslovom Veliko oznanilo za vse mlade bo imel docent fundamentalne teologije Robert Cheaib. Razprave in delo po skupinah se bo odvijalo na dveh ravneh: glas mladih o Christus Vivit in glas animatorjem mladinske pastorale. Večerno sveto mašo bo daroval Alexandre Awi Mello, tajnik Dikasterija za laike, družino in življenje.

V petek, 21. junija, bodo pogovori potekali na temo Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi: naš prispevek. Razpravo o spremljanju mladih na poti razločevanja poklicanosti bo vodil Rossano Sala, posebni tajnik škofovske sinode o mladih. Alexandre Awi Mello pa bo imel predavanje z naslovom Naproti sinodalni, ljudski in misijonarski pastorali. Delo po skupinah se bo osredotočilo na vprašanje, kako skupaj napredovati na sinodalni poti v cerkvenih skupnostih. O soodgovornosti mladih v Cerkvi bo predaval Alexandre Awi Mello. Večerno mašo bo daroval podtajnik škofovske sinode Fabio Fabene.

Mednarodnia forum mladih se bo sklenil v soboto, 22. junija, s sveto mašo v baziliki sv. Petra. Daroval jo bo prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje, kard. Kevin Farrell. Sledila bo še avdienca pri papežu Frančišku.

Torek, 18. junij 2019, 15:30