Išči

Papež Frančišek s škofi v novi sinodalni dvorani Papež Frančišek s škofi v novi sinodalni dvorani 

Zaščita mladoletnih v Cerkvi: Nismo v »letu nič«

V pripravi na srečanje o zaščiti mladoletnih v Cerkvi predstavljamo pot, ki so jo papeži, Vatikan in lokalne cerkve že prehodili v boju proti spolnim zlorabam mladoletnih s strani klerikov.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Srečanje o zaščiti mladoletnih, ki bo potekalo v Vatikanu od 21. do 24. februarja, je prvi tovrstni dogodek, katerega se bodo udeležili predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta ter odgovorni redovnih skupnosti in sicer z namenom, da bi to vprašanje soočili z evangeljskim pogledom. Gre za cerkveno srečanje pastirjev z edinstvenimi »sinodalnimi« značilnostmi, ki dokazuje, da je boj zoper zlorabam, ki so jih zagrešili člani klera, za papeža Frančiška priorieta. Nekateri izmed ciljev srečanja so naslednji: prisluhniti žrtvam, povečati zavedanje in razumevanje, razviti nove predpise in postopke, podeliti primere dobre prakse.

Tokratno srečanje: ena izmed stopenj v dolgem procesu

Vendar pa je potrebno poudariti, da tokratno srečanje ne predstavlja prvega koraka Svetega sedeža ali škofovskih konferenc v tej smeri. Gre za zgodovinsko stopnjo poti, ki jo je katoliška Cerkev začela pred več kot tridesetimi leti v državah kot so Kanada, Združene države Amerike, Irska in Avstralija ter pred približno desetimi leti v Evropi.  Gre za pot, ki se bo nadaljevala tudi po novem srečanju. Prenova kanonskih predpisov glede primerov zlorab s strani klera se je začela že pred 18 leti, medtem ko so papeži v zadnjih 20 letih tej boleči temi posvetili veliko nagovorov, dokumentov ter dejanj. Včasih objava predpisov in postopkov ni prenesla takoj spremembe miselnosti, ki je potrebna v boju proti zlorabam. Kljub temu pa v pripravi na srečanje, ki bo ta teden potekalo na željo svetega očeta, gotovo ne moremo govoriti o t.i. »letu nič« v prizadevanju Cerkve za zaščito mladoletnih.

Prvi ukrepi: Kanada …

Kanadska škofovska konferenca je bila ena izmed prvih, ki je izdala smernice glede spolnega nasilja nad mladoletnimi v cerkvenem kontekstu, in sicer že leta 1987. Dve leti zatem so v cerkvi v Kanadi v ta namen ustanovili odbor ad hoc, ki je leta 1992 objavil dokument »Od trpljenja k upanju«, ki vsebuje 50 »Priporočil«, namenjenih  katoličanom, škofom in odgovornim za formacijo duhovnikov.

… ZDA …

V Združenih državah Amerike se je škofovska konferenca prvič uradno soočila z zlorabami mladoletnih s strani duhovnikov junija 1992, ko je določila »5 načel«, po katerih naj bi se ravnali. Eno izmed njih se je glasilo, da je v primeru, da obtožbo podpirajo zadostni dokazi, potrebno »domnevnemu krivcu nemudoma odvzeti njegove zadolžitve, ki jih opravlja pri svoji službi« ter pridobiti »zdravniško mnenje in obravnavo« glede domnevnega kaznivega dejanja. Kljub temu je zaradi širjenja pojava v naslednjih letih ter neprimernega soočanja z njim, ki ga je v svoji raziskavi razkril časopis Boston Globe, Janez Pavel II. sklical ameriške kardinale, ki so prišli v Rim aprila 2002.

… Irska in Avstralija

Na Irskem je Cerkev leta 1994 ustanovila Svetovalni odbor irskih katoliških škofov glede spolne zlorabe otrok s strani duhovnikov in redovnikov, ki je decembra leto kasneje objavil svoje prvo poročilo. Eden izmed prvih protokolov na svetu glede obravnavanja primerov pedofilije po škofijah pa je bil objavljen v Avstraliji. Decembra 1996 je bil dokument »Ozdravljenju naproti« sprejet za vse avstralske škofije in je stopil v veljavo marca 1997.

Nove kanonske določbe: zlorabe delicta graviora

Od začetka 21. stoletja je Sveti sedež, posebej zahvaljujoč delovanju kardinala Ratzingerja, kasneje papeža Benedikta XVI., začel in dokončal temeljito prenovo kanonskih določb, ki zadevajo primere zlorab, posodabljajo kazni, postopke in pristojnosti. Leta 2001 je motu proprij Sacramentorum sanctitatis Janeza Pavla II. umestil zločin spolne zlorabe mladoletnih s strani klerikov med t.i. »najtežja kazniva dejanja«, katerih obravnava je pridržana Kongregaciji za nauk vere. Leta 2010 je ista kongregacija po naročilu Benedikta XVI. objavila nove »Določbe glede najtežjih kaznivih dejanj«, ki pospešujejo postopke s tem, ko uvajajo »odločbo mimo sodbe«; poleg tega so čas, v katerem zastara kazenska tožba, povišale z deset na dvajset let ter vključile kaznivo dejanje »otroške pornografije«. Istega leta je v Nemčiji, kjer so bile smernice objavljene že leta 2002, tamkajšnja škofovska konferenca le-te zaradi primera, ki je izbruhnil v jezuitskem kolegiju »Kanizij« v Berlinu, obnovila ter povečala sodelovanje z oblastmi.

Irska: poročili Ryan in Murphy

Leta 2009 sta bili na Irskem, po več letih dela posebnih vladnih komisij, objavljeni dve poročili: Poročilo Ryan, ki obravnava zlorabe v šolskem sistemu ter Poročilo Murphy, ki se nanaša na zlorabe mladoletnih, ki so jih 30 let pred tem zagrešili člani nadškofije Dublin. Le-ti opozarjata na pomanjkljivosti pri obravnavi primerov zlorab s strani Cerkve. Zaradi velikega odmeva na poročili je Benedikt XVI. v Rim poklical irske škofe ter marca leta 2010 objavil »Pastoralno pismo«, namenjeno vsem katoličanom v državi. V njem je zahteval, naj bodo sprejeti ukrepi resnično evangeljski, pravični in učinkoviti v odgovoru na izdano zaupanje, ter sklenil, da bo med novembrom 2010 in marcem 2012 obiskal Irsko. Od leta 2008 dalje se je Benedikt XVI. med apostolskimi potovanji v ZDA, Avstralijo, Veliko Britanijo, na Malto ter Nemčijo srečal z žrtvami zlorab. S to prakso nadaljuje tudi papež Frančišek, ki ima pogosto zasebna srečanja z žrtvami tudi v Domu sv. Marte.

Izdelava Smernic škofovskih konferenc

Naslednja pomembna stopnja na tej poti je bila maja 2011, ko je Kongregacija za nauk vere objavila cirkular, v katerem škofovskim konferencam naroča, naj izdelajo »Smernice« za obravnavo primerov zlorab in pomoč žrtvam. V njem prav tako zapišejo, da je škof ordinarij tisti, ki je prvi odgovoren za obravnavo spolnih zlorab mladoletnih s strani klerikov.

Simpozij na Gregoriani

Z namenom, da bi škofovskim konferencam in redovnim skupnostim pomagali pri izdelavi primernih smernic, je Sveti sedež spodbudil organizacijo mednarodnega simpozija z naslovom »Proti ozdravljenju in prenovi«. Le-ta je potekal februarja 2012 na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, udeležilo pa so se ga predstavniki 110 škofovskih konferenc in predstojniki 35 redovnih skupnosti. Med simpozijem so objavili novico, da je bil na Univerzi Gregoriana ustanovljen Center za zaščito mladoletnih, pod vodstvom p. Zollnerja, in sicer z namenom, da bi formirali osebje, ki bo specializirano na področju preprečevanja zlorab.

Nova Papeška komisija

Prvi pomemben korak pri preprečevanju in boju proti zlorabam v času pontifikata papeža Frančiška je ustanovitev nove Papeške komisije za zaščito mladoletnih decembra 2013. Nekateri izmed sadov njenega dela so naslednji: določiti model za izdelavo »Smernic«, organizirati tečaje za novoimenovane škofe ter predlagati dan molitve za žrtve zlorab.

»Kakor ljubeča mati«

Tudi papež Frančišek je po zgledu svojega predhodnika uvedel nekatere kanonske novosti. Junija 2016 je izšel motu proprij z naslovom »Kakor ljubeča mati«, ki obravnava accountability oz. določi, komu so predstavniki cerkvenih oblasti odgovorni. Dokument prav tako predvideva odstranitev iz škofovske službe zaradi malomarnosti pri obravnavanju primerov spolnih zlorab.

Novembra leta 2014 je bil objavljen reskript, s katerim je papež v okviru Kongregacije za nauk vere ustanovil kolegij za obravnavo cerkvenih pritožb v sodbah glede najtežjih kaznivih dejanj, ki ga je zaupal nadškofu Scicluni. Na ta način naj bi zagotovili hitrejšo preiskavo tudi v primerih zlorabe mladoletnih.

Papež Frančišek poudarja, da prizadevanje Cerkve za zaščito mladoletnih vključuje sodelovanje s celotno družbo. V ta namen je oktobra 2017 podprl in spodbudil mednarodni kongres z naslovom Dostojanstvo otrok v digitalnem svetu, ki ga je organizirala Papeška univerza Gregoriana.

Boj proti zlorabam je boj proti klerikalizmu

Med apostolskim potovanjem v Čile januarja 2018 se je moral papež neposredno soočiti z razdeljenostjo znotraj krajevne Cerkve zaradi primera duhovnika Fernanda Karadima, ki ga je Sveti sedež leta 2011 spoznal za krivega zlorab. Po raziskavi, ki je bila februarja zaupana msgr. Scicluni, je papež čilskim škofom aprila napisal pismo ter jih poklical v Rim. Ob koncu srečanja so vsi škofje svetemu očetu ponudili svoj odstop, vendar je sprejel le nekatere izmed njih.

Najnovejši pastoralni dokumenti papeža Frančiška

V tem kontekstu so nastali najnovejši pastoralni dokumenti papeža Frančiška, ki so namenjeni tej tematiki. »Pismo Božjemu ljudstvu, ki je na poti v Čilu« maja 2018, v katerem se sveti oče zahvalil žrtvam zlorab za pogum ter prosi celotno Božje ljudstvo, naj se bori proti klerikalizmu, na katerem temeljijo zlorabe. V »Pismu Božjemu ljudstvu«, ki je izšlo avgusta lani, papež poleg spolnih zlorab obsodi tudi zlorabe oblasti in moči ter ponovno poudari, da reči »ne« zlorabam pomeni reči »ne« klerikalizmu.

Zadnji pastoralni dokument, povezan s to tematiko, pa je »Pismo škofom Združenih držav Amerike« januarja letos. Papež v njem poudari, da rana v verodostojnosti, ki so jo povzročile zlorabe, zahteva ne le novo organizacijo, ampak tudi »spreobrnjenje našega razuma, našega načina molitve, upravljanja oblasti in denarja ter načina, kako živeti avtoriteto«.

Ponedeljek, 18. februar 2019, 18:12