Išči

Vatican News
»Naj ta milostni čas ne izzveni v prazno,« spodbuja sveti oče v poslanici. »Naj ta milostni čas ne izzveni v prazno,« spodbuja sveti oče v poslanici. 

Papež v postni poslanici: Opustimo egoizem in se obrnimo h Kristusovi veliki noči

V Vatikanu je danes izšla postna poslanica papeža Frančiška z naslovom »Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov« (Rm 8,19). Dokument je bil danes predstavljen na tiskovnem uradu Svetega sedeža.

Andreja Červek – Vatikan

Papež: Naj ta milostni čas ne izzveni v prazno

»Skrivnost odrešenja, ki deluje v nas že med zemeljskim življenjem, je dinamičen proces, ki vključuje tudi zgodovino in celotno stvarstvo,« zapiše papež v poslanici in ponudi v razmislek nekaj izhodiščnih točk, ki nas bodo spremljale na poti spreobrnjenja v postnem času. V treh poglavjih poslanice, sveti oče spregovori o odrešenju stvarstva, v ospredje postavi uničujočo silo greha, ob koncu pa še spregovori o zdravilni moči pokore in odpuščanja.

Kot zapiše, je ima štiridesetdnevni postni čas za svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spremeni v tisti vrt občestva z Bogom, kakršen je bil pred izvirnim grehom. »Naj ta milostni čas ne izzveni v prazno,« spodbuja sveti oče. »Prosimo Boga, da nam pomaga pri resničnem spreobrnjenju. Opustimo egoizem, pogled usmerjen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. Postanimo bližnji bratom in sestram v težavah, delimo z njimi svoje duhovne in materialne dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad grehom in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža.«

Postno poslanico predstavil kard. Turkson

Kard. Peter Turkson, prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je na predstavitvi postne poslanice dejal, da je v družbenem nauku Cerkve klasična besedna zveza »pristen in celostni razvoj« ukoreninjena v antropološkem odnosu in v medsebojni povezanosti vseh stvari. Človeška oseba zatorej ni avtoreferencialno središče stvarstva. Človek je glede na to, da je ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, del ustvarjenega sveta. S tem, da je dal imena in pomene vsem stvarem, ki obstajajo, tudi živalim, in ker mu je naložena skrb za stvarstvo, je človek razumljen kot »veliki duhovnik« stvarstva. Moški in ženska predstavljata stvarstvo, katerega del sta pred Bogom. Njuna dejanja torej imajo radikalne posledice za usodo stvarstva.

Kard. Turkson je zatrdil, da odrešenje stvarstva in osvoboditev od zla in greha izražata odrešenje vsega stvarstva od prekletstva in od vsega hudega, ki ga trpi zaradi greha človeštva. Odrešenje in osvoboditev človeštva od greha sta v postni poslanici predstavljena z izrazi ponovnega rojstva Božjih sinov: ponovno rojstvo človeštva (Adama) kakor Božjih sinov in hčera; in to stvarstvo pričakuje z velikim hrepenenjem.

Zorenje in rast Kristusove podobe v nas vodita do ponovnega rojstva v slavi Božjih otrok, z nami pa tudi vsega stvarstva. To je po kardinalovih besedah tudi naše prizadevanje v postnem času: čeprav neprestano doživljamo človeški greh, pa imamo istočasno možnost za milost Kristusovega odrešenja in dar Svetega Duha, da se tako naše življenje postopno oblikuje in vstopa v slavo Božjih sinov in hčera.

Torek, 26. februar 2019, 15:02