Išči

Vatican News
Greg Burke, direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža. Greg Burke, direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža. 

Greg Burke predstavil 27. zasedanje sveta kardinalov

Danes, v sredo, 12. decembra, je direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Greg Burke med srečanjem z novinarji predstavil poročilo o 27. zasedanju sveta kardinalov s papežem Frančiškom, ki je potekalo v Vatikanu od 10. do 12. decembra.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Prisotnih pet kardinalov

Svet kardinalov se je sestal v ponedeljek, 10., v torek, 11. in v sredo, 12. decembra. Navzoči so bili: kard. Óscar Rodríguez Maradiaga SDB; kard. Reinhard Marx; kard. Seán Patrick O’Malley OFM; kard. Giuseppe Bertello in kard. Osvald Gracias. Kardinal državni tajnik Pietro Parolin ni bil navzoč, ker je predstavljal Sveti sedež na medvladni konferenci za formalno sprejetje članic ZN globalnega sporazuma o migracijah, ki je potekala v Marakešu v Maroku 10. in 11. decembra. Sveti oče je kot običajno bil pri vseh zasedanjih, razen pri današnjem dopoldanskem, ko je bil odsoten zaradi splošne avdience.

Papež se je pisno zahvalil trem kardinalom

Glede na to, kar so kardinali izrazili na koncu 26. zasedanja sveta kardinalov, ki je potekalo od 10. do 12. septembra 2018, o  refleksiji na dosedanje delo, o sestavi sveta kardinalov in tudi zaradi starosti nekaterih članov, je sveti oče konec oktobra pisal kard. Georgeu Pellu, kard. Javieru Errázurizu in kard. Laurentu Monsengwu Pasinyaju ter se jim zahvalil za dosedanje petletno delo. Glede na to, v kateri fazi je delo sveta, ni za sedaj predvideno nobeno novo imenovanje.

Potek dela sveta in obravnavane tematike

Delo sveta je potekalo dopoldne od 9.00 do 12.30 in popoldne od 16.30 do 19.00. Kardinali svetovalci so se soočili z različnimi tematikami kot je omejitev stroškov Svetega sedeža, srečanje s predsedniki škofovskih konferenc katoliške Cerkve o temi zaščite mladoletnih, ki bo potekalo od 21. do 24. februarja 2019 v Vatikanu ter o Apostolski konstituciji o rimski kuriji. Poleg tega so kardinali še temeljito proučili vprašanja povezana z Dikasterijem za komunikacijo.

Kardinal Marx o zmanjšanju stroškov Svetega sedeža

Kard. Reinhard Marx, koordinator Sveta za ekonomijo, je izpostavil vprašanje povezano z zmanjšanjem operativnih stroškov Svetega sedeža. Največji je namreč brez dvoma strošek za zaposlene. Pri tem je bilo ponovno potrjeno, da ni nobenega projekta ali namena glede odpuščanja morebitnega presežka, vendar pa je potrebno pripraviti opise del, da bo postalo delo v vsakem dikasteriju bolj učinkovito. Pretehtali so tudi možnosti prestavitev in kjer je mogoče predčasnih upokojitev. Čut za odgovornost zahteva dolgoročen načrt za zmanjšanje stroškov, zato je kard. Marx predlagal večletni proračun, da bi na podlagi le-tega Svet za ekonomijo lahko oblikoval petletne in desetletne projekcije. S tem bi imeli jasnejšo podobo o stanju in kako se z njim soočiti.

Februarsko srečanje s predsedniki škofovskih konferenc

Kardinali so se tudi zaustavili ob bližajočem se srečanju s predsedniki škofovskih konferenc glede zaščite mladoletnih, ki je predvideno za februar 2019 ter poudarili njegov pomen.

Poročilo Paola Ruffinija, prefekta Dikasterija za komunikacijo

Svet kardinalov je nadalje prisluhnil dr. Paolu Ruffiniju, prefektu Dikasterija za komunikacijo, ki se je, potem ko je opisal potek reforme, s katero je bil ustanovljen Dikasterij za komunikacijo, ustavil pri naslednjih korakih, ki jih je še potrebno udejanjiti, da bo reforma končana, kot je predvideno v Motu propriju iz 27. junija 2015, torej z družitvijo vseh vključenih institucij, z zagotovitvijo koordiniranega upravljanja ter z vedno bolj učinkovitim sodelovanjem vseh virov, tudi zaradi novih tehnoloških naprav. Prefekt je poudaril vrednost različnih sredstev komuniciranja, kot so radio, tv, splet, družabna omrežja, v aktualnem multimedijskem kontekstu ter pomembnost vključevalne sinergije med njimi. Nadalje je dr. Ruggini orisal kriterije za zagotovitev enotne strategije komuniciranja Svetega sedeža ter pri tem poudaril edinstveno vrednost večjezičnosti vatikanskih medijev.

Nova zakonodaja Države mesta Vatikan

Na koncu je prof. Vincenzo Bonomo, rektor Lateranske papeške univerze ter svetovalec Države mesta Vatikan obvestil kardinale o novi zakonodaji glede vodenja Države mesta Vatikan.

Naslednje srečanje

Naslednje srečanje kardinalov svetovalcev bo od 18. do 20. februarja 2019.  

Sreda, 12. december 2018, 16:45