Išči

Vatican News
Papež Frančišek med odmorom v pomenku z ostalimi udeleženci škofovske sinode o mladih Papež Frančišek med odmorom v pomenku z ostalimi udeleženci škofovske sinode o mladih 

Sinoda: Evangelizacija digitalnega sveta

Razprave sinodalnega zasedanja o mladih, veri in razločevanju poklicanosti se nadaljujejo. V ospredju je tretji del delovnega dokumenta Instrumentum laboris, ki v ospredje postavlja vprašanje 'izbiranja', o čemer so sinodalni očetje govorili tudi včeraj, 17. oktobra 2018, dopoldne.

Andreja Červek – Vatikan

»Digitalni apostol Pavel tretjega tisočletja«

V sinodalni dvorani je včeraj dopoldne bilo rečeno, naj Cerkev spremlja mlade tudi v digitalnem svetu. Čeprav kritičnih vidikov ne gre zamolčati, pa splet s svojimi možnostmi ne predstavlja grožnje, ampak novo pot evangelizacije, na katero se je treba podati s svobodo, preudarnostjo in odgovornostjo. Poklicani smo postati »digitalni apostol Pavel tretjega tisočletja«, je dejal eden od sinodalnih očetov. Predlagala se je ustanovitev posebnega urada za digitalno pastoralo in misijonstvo, katerega namen bi bila evangelizacija in prav tako opozarjanje na spletne strani, ki zagovarjajo stališča, ki niso v skladu z uradnim cerkvenim naukom. Morda bi lahko koristilo tudi oblikovanje aplikacij, iger in drugih interaktivnih sredstev, ki bi pomagala spoznavati evangelij in Cerkev. Škofje so izrazili zaskrbljenost za tiste mlade, ki preveč časa preživljajo ob tablicah in pametnih telefonih, postajajo vedno bolj odvisni in potisnjeni v osamljenost v svetu, ki ni realen in kjer so prijateljstva zgolj virtualna. Cerkev zatorej želi vlagati v konkretna srečanja in odnose med osebami, tudi preko romanj in velikih dogodkov, kot je na primer svetovni dan mladih.

Vzgoja za aktivno državljanstvo

Veliko se je govorilo tudi o vprašanju formacije. Povedano je bilo, da Cerkev in družba potrebujeta mlade, vendar brez improvizacij. Izvajati nek izobraževalni projekt po prepričanju sinodalnih očetov pomeni izogniti se, da bi etična ohlapnost, individualizem in relativizem navduševali nove generacije. Potrebna je pedagogika za aktivno državljanstvo in politiko. Ponuditi je treba družbeni nauk Cerkve, zmeren življenjski slog, celostno človeško ekologijo ter se zoperstaviti širjenju korupcije. V tem kontekstu je bilo tudi izpostavljeno, da je v današnjem vedno bolj multukulturnem svetu pomembno sodelovanje med verstvi.

Družina kot najpomembnejše vzgojno okolje

V ospredju razprav je bila tudi družina, ki je najpomembnejše vzgojno okolje, telovadnica poslušanja in medsebojnega pogovora, učenja osnovnih pravil družbenega sobivanja. Poudarjeno je bilo, da je treba obvarovati avtoriteto staršev ter podpirati družinsko pedagogiko, ki bolj spodbuja kreposti kot pa čustva, predanost in žrtvovanje. Družina je danes ogrožana s strani ideoloških kolonizacij, ki pogojujejo ekonomsko pomoč do manj razvitih držav z uvajanjem politik, ki so nasprotne življenju in zakonu med moškim in žensko, je bilo opozorjeno v sinodalni dvorani. Cerkev je poklicana postati družina mnogim mladim sirotam in tistim, ki živijo v težkih družinskih okoljih, je bilo rečeno.

Kateheza: teorija naj upošteva konkretno življenje

Udeleženci sinode so med drugim še izpostavili, da se veliko mladih oddalji od Cerkve, ker so njihova verska prepričanja šibka. Zato je bila poudarjena potreba po katehezi, ki bo vprašanja o smislu in o želji po ljubezni zastavila kot cilje, na katere je treba dati odgovore. Mladi namreč želijo jasne smernice, brez odmikov od Jezusove govorice in brez prilagajanja tendencam sodobnih medijev. Rečeno je bilo, da formacija o zakonu pogosto predstavlja priložnost za ponovno približanje parov k cerkveni skupnosti. Potrebna je pastorala poklicev, ki bo učinkovitejša in usmerjena v vključevanje mladih v same škofijske in evangelizacijske procese. Prijateljstvo je privilegiran prostor za posredovanje vere v vsakdanjem življenju. Pri katehezi pa se naj upošteva, da je teorijo treba vedno usklajevati s konkretnim življenjem. Evangelizacija, ki ne pride do srca, je kakor lak, ki ostane samo na površju. Tudi v semeniščih je formacijo treba obogatiti z bolj človeško razsežnostjo.

Audio
Četrtek, 18. oktober 2018, 14:12