Išči

Vatican News
Kardinal Sergio da Rocha Kardinal Sergio da Rocha 

V sinodalni dvorani predstavljen osnutek sklepnega dokumenta

V Vatikanu je še zadnji teden v teku škofovska sinoda o mladih, ki se bo sklenila v nedeljo s slovesno sveto mašo v baziliki sv. Petra. Danes dopoldan je bil v sinodalni dvorani predstavljen osnutek sklepnega dokumenta.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Kot je razložil kardinal Sergio da Rocha, generalni relator, je bila osnova zanj delovni dokument. Le-ta je nastal po tem, ko si je Cerkev dve leti prizadevala, da bi prisluhnila mladim vsega sveta. Sklepni dokument pa je sad razločevanja sinodalnih očetov v času sinode. Gre torej za različna dokumenta, ki se dopolnjujeta in skupaj nudita pogled na kompleksnost zastavljenih vprašanj ter dinamizmov, s katerimi jih je potrebno soočati. Kardinal je poudaril, da je potrebno dokumenta brati skupaj, saj so med njima pogoste in notranje povezave. Viri za sklepni dokument so poleg delovnega dokumenta tudi govori, razprave, popravki in drugi vidiki, ki so prišli v ospredje med samo sinodo.

Na poti z učencema iz Emavsa   

Sklepni dokument je sicer razdeljen na iste tri dele kot delovni dokument – prepoznati, razlagati, izbrati –, vendar pa odseva zgradbo evangeljskega odlomka, ki opisuje učenca na poti v Emavs: »Hodil je z njima«, »Odprle so se jima oči« ter na koncu »Še tisto uro sta vstala«. Teme, ki so navedene v delovnem dokumentu, so torej prisotne tudi v sklepnem dokumentu, vendar pa so večinoma vključene tiste, ob katerih so se v sinodalni dvorani v preteklih treh tednih zaustavili več časa.

Dokument je sad skupnega dela, veliko avtorjev

Kardinal da Rocha je nadalje povedal, da je besedilo razdeljeno na 173 odstavkov. Le-to je, po njegovih besedah, »sad skupnega dela, njegovi avtorji so sinodalni očetje, udeleženci sinode ter predvsem mladi. Osnutek dokumenta, ki še ni javen, je bil izročen sinodalnim očetom, ki ga bodo prebrali, nato pa bodo lahko podali predloge za dodatke in popravke. Prvi in glavni naslovnik sklepnega dokumenta je papež,« je poudaril generalni relator. Z odobritvijo svetega očeta bo dokument namreč na razpolago vsej Cerkvi, vsem delnim Cerkvam, mladim ter vsem, ki delajo z njimi v okviru mladinske pastorale in pastorale poklicanosti.

Božje ljudstvo, izhodiščna in ciljna točka  

Izhodiščna in ciljna točka je Božje ljudstvo v »družbeno-kulturnih in cerkvenih raznolikostih,« ki so prišle na dan v tem času. Proces sinode se namreč še ni končal, saj predvideva tudi določeno obdobje, v katerem se morajo sklepi uresničevati. Kardinal da Rocha je pri tem poudaril, da je pomembno, da bi »delne Cerkve in škofovske konference ustvarjalno in zvesto sprejele dinamiko Dokumenta z namenom, da bi ga prilagodile glede na njihov kontekst«. Proces sinode se torej ne zaključi s »pastoralnimi recepti, ki jih bi bilo potrebno sprejeti, saj bi bilo to nasprotno razločevanju«. Če jezik besedila ni mladosten, pa kardinal spomni, da so sinodalni očetje sklenili, da bodo na vse mlade naslovili tudi posebno pismo.

Cerkev živi priložnost za spreobrnjenje 

Eden izmed sinodalnih očetov, ki je danes zjutraj vodil uvodno molitev, je ob premišljevanju o težkih časih, ki jih živi Cerkev, zbrane povabil, da bi živeli sinodo kot priložnost za spreobrnjenje. Mladi namreč želijo prosojno in ubogo Cerkev; besede, ki jih je sv. Frančišek iz Assisija slišal pri Križanem sv. Damijana: »Pojdi in popravi mojo Cerkev,« so danes spodbuda za vse.

Prisluhni prispevku
Torek, 23. oktober 2018, 16:25