Išči

Vatican News
Počitniški utrinki s Pariza. Počitniški utrinki s Pariza.  (AFP or licensors)

Poslanica za svetovni dan turizma

Danes, v soboto, 4. avgusta 2018, je izšla poslanica kardinala Turksona, prefekta Dikasterija za celostni človeški razvoj, za svetovni dan turizma, ki bo 27. septembra 2018, z naslovom »Turizem in digitalna preobrazba«.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Svetovni dan turizma se pod okriljem Svetovne turistične organizacije (UNWTO) praznuje vsako leto 27. septembra. Za leto 2018 predlagana tema »Turizem in digitalna preobrazba«, je osredotočena na opravljeni napredek digitalne tehnologije, ki je preobrazila našo dobo in naše obnašanje z drastično spremembo načina preživljanja časa počitka, počitnic, mobilnosti in turizma v vseh njegovih oblikah.

Digitalni popotniki

Številne so spremembe, ki izhajajo iz uvedbe novih digitalnih oblik v družbeno življenje oseb, kot je način pojmovanja medosebnih odnosov, delo, zdravje, komuniciranje, saj razširitev »povezanosti« in s tem podelitev informacij, omogočajo izražanje in soočenje raznovrstnega in pisanega bogastva idej, mnenj in pogledov na svet. Zadnje tendence kažejo, da sta pri okoli 50% digitalnih popotnikov pobuda in navdih iz ogleda on line fotografij ter  komentarjev, 70% pa, preden se odločijo, pogleda video posnetke ter mnenja tistih, ki so že potovali.

Trajnostni turizem

Zato nas to praznovanje vabi k razmisleku o prispevku tehnološkega napredka, ne samo zaradi izboljšanja turističnih izdelkov in ponudb, ampak predvsem, ker so le-ti vpisani v brazdo trajnostnega in odgovornega razvoja, v imenu katerega naj bi bila usmerjena rast sektorja. Cilj digitalnih inovacij naj bi pospeševal vključevanje, torej porast vključevanja posameznikov in lokalnih skupnosti in izvajanje inteligentnega in uravnoteženega upravljanja z viri. Lansko leto je turistična panoga zabeležila 7% letno globalno rast. Predvidena je stalna rast tudi za naslednje desetletje. Ni za podcenjevati zahtevo »turistične trajnosti«, saj v nekaterih najbolj znanih in obiskanih turističnih destinacijah opažajo negativne učinke pojava, ki je nasproten zdravemu in uravnoteženemu turizmu, tako imenovanega »over-tourism« (prenasičenega turizma).

Turizem za celostno človeško rast

Cerkev je od vedno posvečala posebno pozornost pastorali turizma, prostega časa in počitnic, kot ugodni priložnosti za počitek, utrjevanje medosebnih in družinskih vezi, okrepitev duha, uživanje v izjemnih lepotah stvarstva, za celostno človeško rast. »Vsaka stvar ima svojo vlogo in nobena ni odveč. Vse tvarno vesolje je govorica ljubezni Boga, njegove neizmerne naklonjenosti do nas« (Laudato si', 84). Turizem je zato učinkovit prenašalec vrednot in idealov s tem, ko ponuja priložnosti in prilike za rast človeške osebe bodi v njeni transcendentalni razsežnosti, odprti za srečanje z Bogom, bodisi v njeni zemeljski razsežnosti, še posebej v srečanju z drugimi osebami in v stiku z naravo.

Digitalizacija turizma za trajnostni razvoj

Uporaba digitalnih naprav s strani delavcev kot uporabnikov turističnega sektorja je velika priložnost, ki omogoča zaradi novih zahtev povečanje bolj zadovoljivih uslug, pa tudi vzgojo za soodgovornost »skupnega doma«, v katerem živimo, z razvijanjem inovativnih oblik funkcionalne  uporabe odpadkov, njihovo reciklažo in ponovno ustvarjalno uporabo, ki pomagajo varovati okolje. Če pa se  uveljavi mišljenje, da je vsaka krepitev moči že napredek, povečanje varnosti, koristi, blaginje, življenjske moči, polnosti vrednot, kakor da bi stvarnost, dobro in resnica samodejno vzklile iz same moči tehnologije in ekonomije« (Laudato si', 105), se zapade v nepravilno in uničujočo uporabo človeškega dostojanstva s pogubnimi posledicami. Zlasti pa, kar se tiče ustvarjanja in uporabe podatkov, še posebej osebnih, ki se generirajo znotraj »digitalnega sveta« in premočne uporabe algoritmov, ki obdelujejo te iste podatke in proizvajajo iz njih druge podatke in informacije na različnih nivojih, ki so na razpolago tudi tistim, ki se jih poslužuje izključno za komercialne, propagandne namene ali pa celo za manipulativne namene in strategije. Algoritmi niso namreč preprosta števila in nevtralno sosledje operacij, temveč predvsem obdelava namer, ki zasledujejo natančne cilje in se jih lahko uporabi za pogojevanje osebnih izbir in odločitev, za vplivanje na oblikovanje posameznikove misli in vesti. Ko tehnološke naprave »postanejo povsod navzoče, ne pospešujejo več sposobnosti, da živimo z razumnostjo, poglobljeno razmišljamo in velikodušno ljubimo« (Laudato si', 47).

»Zato je prišla ura, da se v nekaterih predelih sveta začne zmanjševanje, da bi tako prizanesli virom, ki jih v drugih predelih potrebujejo za zdravo rast. Tehnološko naprednejše družbe morajo biti pripravljene na spremembo obnašanja, ki je značilno za trezno ravnanje tako, da zmanjšajo lastne energetske potrebe in izboljšajo izkoristke« (Laudato si', 193). Dostop do uvajanja digitalizacije mora biti omogočen vsem, vendar vedno v spoštovanju in ohranjanju svobodne izbire posamezne osebe. Glavni namen le-tega ni, da bi turizem izvajali z novimi digitalnimi tehnologijami, temveč da bi postopna uporaba tehnologije šla povsod naprej z roko v roki z naraščajočim ozaveščanjem oseb in skupnosti, glede njene spoštljive uporabe do okolja, za njegov trajnostni razvoj.

Misel mladim

Posebno misel namenjam mladim generacijam, ki predstavljajo največji delež digitalne uporabe. V Instrumentum Laboris za XV. splošno redno zasedanje škofovske sinode o mladih, je v 3. točki navedeno, kako jim je potrebno ponuditi pot formacije in antropološke vzgoje, da bi živeli svoje »digitalno življenje« tako, da ne bi ločevali on-line obnašanja od of-line obnašanja in se ne bi pustili zavesti virtualnemu svetu, ki pači zaznavanje resničnosti in povzroča izgubo identitete zaradi napačne predstavitve človeške osebe. Papež Frančišek nas je spomnil: »Ne zadostuje hoditi po »digitalnih poteh«, torej biti le preprosto »povezani, potrebno je, da to povezanost spremlja resnično srečanje. Ne moremo živeti sami, zaprti v same sebe. Potrebujemo to, da ljubimo in smo ljubljeni.

Prisluhni poslanici
Sobota, 4. avgust 2018, 18:40